Platform Vrijwilligers

Update Platform

Al enige tijd zijn wij als Platform bezig om een plek te creëren in Humanitas Stad waar de belangen van haar vrijwilligers structureel behartigd worden. Zo zijn we nu standaard aangehaakt bij overleggen met het bestuur en beroepskrachten. Hier denken we mee over thema’s als scholing, rol van de vrijwilliger, rol van de vrijwilliger coördinator en hoe grenzen van vrijwilligers en vrijwilligerswerk te bewaken.

Onlangs hebben we onze zorgen neergelegd betreffende minderjarige asielzoekers die tussen wal en schip vallen. Ook hier denken we mee in overleg met de verscheidene ketenpartners.
Om dit zo goed mogelijk voor heel Humanitas Stad te doen proberen we ons aan te sluiten bij alle projecten/onderdelen die onze afdeling rijk is. Hier kunnen we nog steeds heel goed hulp van andere geïnteresseerden gebruiken die zich bij ons willen aansluiten.
Wil je ons komen versterken? Schroom dan niet om met één van ons contact op te nemen! Dit zijn onze e-mailadressen:
ellenbreugem@xs4all.nl
margot.humanitasgroningen@gmail.com
chrisvogelzang@gmail.com
m.j.vanderels@hotmail.com
Terug naar het nieuwsoverzicht