Groningen

Humanitas Platform vrijwilligers gevraagd!

Hoe het begon

In april 2017 zijn in een bijeenkomst voor vrijwillig coördinatoren (VC’rs) een aantal werkgroepen in het leven geroepen door de aanwezigen. Eén werkgroep kreeg de naam: Platform. Een viertal vrijwillig coördinatoren hadden er wel zin in om het Platform op poten te zetten en zo geschiedde. Er werd vergaderd, want er was een duidelijk doel. Vrijwilligers binnen Humanitas een stem geven die gehoord moet worden.  

Het Platform heeft inmiddels voorstellen uitgewerkt om te komen tot een structurele vertegenwoordiging van de vrijwilligers in overleggen met de beroepsorganisatie en het bestuur van Humanitas Stad.

Hoe ging het verder

In VC-bijeenkomsten op 10 oktober 2017 en 13 maart 2018 zijn de voorstellen van het Platform gepresenteerd en besproken. De initiatiefnemers van het Platform hebben  in een overleg met  bestuur en afdelingsmanager aangegeven waarom zij een Platform wenselijk vinden en hoe zij de vorming , ontwikkeling en positie van een vrijwilligers Platform zien.

Humanitas organisatie in ontwikkeling

Momenteel  zijn  er l landelijke ontwikkelingen gaande binnen Humanitas om te komen tot een betere en duurzame organisatie: Humanitas Toekomstbestendig (HTB).  Welke consequenties dit precies zal hebben voor Humanitas Stad  is nog niet duidelijk.  Inmiddels  heeft het Platform  hierover wel contact met het bestuur , evenals over onze wens om vrijwilligers meer stem te geven en om meer gehoord te worden. 

Platform  voor de Humanitas vrijwilliger

We willen  niet afwachten en doorgaan met ons initiatief om de communicatie met de vrijwilligers en de VC’rs te verbeteren. In het belang  van het  vrijwilligerswerk binnen Humanitas denken we dat  ook meer binding onderling en met de organisatie belangrijk is.

In onze grote Humanitas-afdeling, Humanitas Stad,  werken naast de vele vrijwilligers ook professionals voor de  ondersteuning. Het  Platform moet worden gezien als aanvulling op bestaand overleg om de vrijwilliger meer stem te geven en om meer gehoor te vinden.

Op zoek naar jou

Het Platform wil graag uitbreiden. Vier mensen ervaren we als een smalle marge. We zijn op zoek naar:

-  vrijwilligers die het Platform bestuurlijk willen aanvullen om de komende tijd  
    mee te denken en mee te organiseren en mee wil overleggen  en 

- Vrijwilligers die op onderwerp wel willen meewerken en meedenken ,
   bijvoorbeeld ontwikkeling van een vrijwilligersovereenkomst, werving en
   introductie van vrijwilligers algemeen Humanitas en specifiek voor een
   afdeling.

Doe mee! 

Graag, en welkom. Informatie of je aanmelden? Neem contact op met één van de huidige Platformleden.

- Ellen Breugem, ellenbreugem@xs4all.nl, 0623922233

- Margot Brettschneider, margot.humanitasgroningen@gmail.com

 06.838859977 

- Gerard te  Meerman, G.J.te.Meerman@gmail.com

- Eelco de Haan, fehteg@xs4all.nl, 0613061083

Terug naar het nieuwsoverzicht