Groningen

Raadsleden op bezoek bij Humanitas

Op 10 mei waren raadsleden van alle partijen uit de Groninger gemeenteraad aanwezig op een informatiebijeenkomst in het pand van Humanitas. Deze was belegd om de raad te informeren over onze activiteiten en om aandachtspunten en ontwikkelingen te bespreken. Een aantal vrijwillige coördinatoren had dit voorbereid en was blij met de goede opkomst van politici en beleidsmedewerkers. 

Zo tegen tienen komen de raadsleden op deze bewolkte en koude woensdagmorgen binnendruppelen in de Tuinzaal van het Humanitaspand.

Ze krijgen koffie en koek en zijn al snel in geanimeerd gesprek verwikkeld met de vrijwilligers die de ochtend hebben georganiseerd. De meeste raadsleden kennen Humanitas al lang, sommigen hebben er zélf vrijwilligerswerk gedaan.

In carrousel opzet worden de raadsleden geïnformeerd binnen vier thema’s: Mantelzorg, Maatjescontact, Multicultureel, Opvoeden & Opgroeien. Telkens gaat na een half uur de bel waarna de vier groepjes doorschuiven. De hoofdlijn van de gespreksonderwerpen bij alle vier thema’s is de verbinding, samenwerking en continuïteit tussen vrijwillige en beroepsmatige ondersteuning.

Zo geven de vrijwilligers aan dat er soms zaken zijn die die onnodig moeilijk worden gemaakt door de overheid. Vroegtijdig en preventief iets doen levert vaak veel winst op. Belangrijk hierbij is erkenning van vrijwilligers als een gelijkwaardige samenwerkingspartner in de ondersteuning. Vrijwilligers zijn dan eigenlijk te zien als “de georganiseerde buurvrouw”.  

De raadsleden toonden een actieve opstelling om te willen werken aan de verbinding tussen de informele en formele ondersteuning aan burgers. Zij willen meedenken aan oplossingen en zien de noodzaak hiervan in. De gezamenlijke doelstelling werd ook tijdens deze ochtend merkbaar: dat de preventieve informele ondersteuning voor meer burgers bereikbaar wordt. Informeel wat kan en beroepsmatig wat moet.

De vrijwilligers sloten de bijeenkomst af met de oproep “ons niet te vergeten door weer over te gaan tot de orde van de dag”.

Foto's: Han Santing

 

Terug naar het nieuwsoverzicht