Samenwerking verbeteren voor statushouders

Het project MBV (Maatschappelijke Begeleiding van Vluchtelingen) organiseerde een succesvolle kennismakingsbijeenkomst die dinsdag 29 januari heeft plaatsgevonden. Ongeveer 50 gasten van zowel gemeente Groningen als Humanitas werden verwelkomd met een heerlijke kop koffie of thee. Nadat het programma voor deze avond was besproken was er een lopend buffet. Met goed gevulde magen werd er aandachtig geluisterd naar twee presentaties. Een van de gemeente Groningen en een van de medewerkers van het project MBV.

Kennismaken 

Het doel van de avond was om de vrijwilligers van Humanitas die de statushouders begeleiden, kennis te laten maken met de re-integratiecoaches van de gemeente die bij Thuis in 050 werken.

Ze hebben namelijk het gemeenschappelijk streven om de statushouders (deelnemers) zo goed en snel mogelijk te laten integreren en participeren in onze maatschappij.

Hoe werken we samen? 

De presentaties gingen daarom over de rollen van beide samenwerkingspartners en welke toekomstplannen er zijn met betrekking tot het inburgeringstraject. Om de samenwerking te bevorderen werden ook de momenten besproken, waarop Humanitas en de gemeente contact kunnen hebben. Weten wie wat doet en hoe diegene te bereiken is, maakt het makkelijker om te communiceren over het proces van de deelnemer.

Casus 

Het officiële gedeelte werd afgesloten met een casus. Het ging om een fictieve deelnemer die zowel bij Humanitas als bij de gemeente in beeld was. De gasten werden in kleine groepjes verdeeld en de opdracht gegeven om met zijn hulpvraag aan de slag te gaan. Er waren in de gekozen aanpak overeenkomsten, maar ook enkele verschillen.  Zo werd er door de ene groep gedacht om taal prioriteit te geven, terwijl een andere groep van mening was dat het aanpakken van de schulden eerst zou moeten gebeuren. Alles omvattend werd duidelijk dat samenwerking met elkaar de deelnemer helpt, mits de rollen duidelijk zijn en de grenzen bewaakt worden van de vrijwilligers.

Gezicht 

Gasten vertelden na afloop dat het fijn was om mensen van de gemeente te ontmoeten; ‘we hebben er eindelijk gezichten bij gekregen’. Er komt nog een passend vervolg op de bijeenkomst om de samenwerking verder te bevorderen. De eerste stap in ieder geval gezet!

Terug naar het nieuwsoverzicht