Interview met vrijwillig voorleescoördinator

Vrijwillig Voorleescoördinator Sereh Simons: “Een kind vindt die speciale aandacht vaak heerlijk!

Sinds augustus vorig jaar is Sereh Simons vrijwillig coördinator van het Voorlezen/Samenlezen project van Humanitas. Sereh heeft er voor gekozen om coördinator te worden naast haar baan en haar eigen gezin. “Ik wilde graag wat bijdragen aan de maatschappij en vooral ook iets doen wat leuk is en vreugde brengt. En dat is helemaal gelukt!”

Wat is het Voorleesproject? 

Het voorleesproject is gericht op het leesplezier en de taalvaardigheid van kinderen.  Vrijwilligers lezen voor, lezen samen met het kind en doen taalspelletjes met de kinderen. Voor vrijwilligers is er ruimte om in samenspraak met het gezin zelf dag en tijdstip te kiezen waarop ze naar het gezin toe gaan. Voor iedereen is het fijn dat er een vast moment in de week is waarop er wordt gelezen.

Aanmelding

Door de intakes met gezinnen komt Sereh bij veel gezinnen in de stad Groningen. “Daar zie ik veel toegewijde ouders die zelf niet in staat zijn om hun kind goed voor te lezen, bijvoorbeeld door een andere moedertaal van de ouders.” Binnen het project zijn er veel gezinnen met een migratieachtergrond, waarbinnen het voor ouders zelf zoeken is hoe ze hun kinderen het best kunnen ondersteunen. “Ik zie meteen op het moment van koppelen van een vrijwilliger aan een gezin vaak al veel plezier. Soms moeten kinderen en vrijwilligers eerst even aan elkaar wennen maar over het algemeen is het meteen goed. De ouders zijn blij met de hulp, de vrijwilliger is blij iets te kunnen bijdragen en het kind vindt de speciale aandacht vaak heerlijk!”

Tien jaar Voorlezen

Het Voorlezen/ Samen lezen-project bestaat inmiddels meer dan 10 jaar. Het is klein begonnen en de laatste jaren is het aantal gezinnen stabiel, zo ongeveer 180 tot 200 gezinnen. De doorstroom binnen het project is rond de 100 gezinnen per jaar. “We zien vrijwilligers die jaren bij hetzelfde gezin lezen of bij meerdere gezinnen tegelijk lezen of als het ene gezin is afgerond staan te trappelen om opnieuw gekoppeld te worden. Deze verscheidenheid is ontzettend leuk. Onze jongere vrijwilligers kunnen soms niet langer dan een jaar voorlezen, maar zetten zich in dat ene jaar wel met volle overgave in”, aldus Sereh.

Thema's

Het Voorlezen/Samen lezen-project organiseert regelmatig momenten waarop vrijwilligers samenkomen en ervaringen kunnen uitwisselen. Deze momenten hebben meestal een overkoepelend thema, zoals begrijpend lezen, interculturele communicatie of de nieuwste trends in kinderboeken. De vrijwillig coördinatoren organiseren deze avonden samen met medewerkers van Humanitas. “Wij vinden de binding met de vrijwilligers belangrijk”, zegt Sereh. “De vrijwilligers hebben in mij en mijn collega’s een vast aanspreekpunt en er zijn gedurende het jaar verschillende contactmomenten. We hebben er voor gekozen om dit niet heel strikt te doen en het initiatief voor meer ondersteuning of contact bij de vrijwilligers te laten.” De vrijwilligers zijn ontzettend belangrijk binnen Humanitas en binnen het Voorlezen/ Samen lezen-project. “Gesprekken met vrijwilligers vind ik altijd interessant om te doen, zowel eerste gesprekken als vervolg gesprekken. Alle verschillende mensen die je tegen komt in dit project houden het boeiend en plezierig.”

Vacatures:

Vrijwillig coördinator

Voorlees vrijwilliger

Wil je meer weten of je aanmelden als vrijwillige coördinator, voorleesvrijwilliger of gezin? Neem contact op met Humanitas via 050 312 6000 of kijk op de website www.humanitas/groningen.

Terug naar het nieuwsoverzicht