Groningen

Signaleren zorgwekkende opvoeding (verslag)

Signaleren van zorgwekkende opvoeding

Kindermishandeling is een ernstig probleem. Het is dan ook zeer terecht dat er een week lang extra aandacht voor is. De week tegen kindermishandeling is van 19 tot en met 25 november.

15 cursisten

In de strijd tegen kindermishandeling is het van groot belang om te weten wanneer er sprake is van kindermishandeling. Hoe herken je de signalen? Daarover kregen 15 vrijwilligers training van Huup Reuver. Hij is werkzaam als aandacht functionaris kindermishandeling bij de gemeente Groningen. Met name de vrijwilligers van Mooie Middag Maatjes,  Voorlezen en Home-Start waren aanwezig.

Kindcheck 

In de presentatie werden verschillende situaties besproken, waarbij de cursisten werd gevraagd of er sprake is van kindermishandeling. Zo kwam er een situatie ter sprake waarin een hond werd mishandeld. Het dier was vel over been. In gezinnen waar dieren worden verwaarloosd is er dikwijls ook sprake is van kindermishandeling. De dierenarts is verplicht om een kindcheck te doen om te achterhalen of de eigenaar van de hond kind(eren) heeft. De kindcheck houdt in dat je in je contacten met volwassen cliënten nagaat of er kinderen in het gezin zijn en inschat of zij veilig zijn.

De pedagogische tik: ja of nee 

Het was een leerzame en interactieve avond. Zo werden ethische standpunten besproken. In Nederland is het bijvoorbeeld verboden om je kind te slaan maar mag een ‘pedagogische’ tik wel? Bestaat een ‘pedagogische tik’ of is het altijd onmacht? En welk alternatief kun je ouders als vrijwilliger bieden wanneer ze hun kind (dreigen te) slaan?

Meer informatie

Meer informatie en de e-learning ‘Zorgen over een kind, en nu?’ vindt u op www.augeo.nl.

De cursisten kregen een pen (zie foto) cadeau.

Terug naar het nieuwsoverzicht