Groningen

Taalcoachvrijwilligers werken samen met boxershortproducent Van Hulley

Begin dit jaar zijn Van Hulley, Stichting Lezen en Schrijven en ROC Noorderpoort gaan samenwerken binnen het nieuwe opleidingstraject op mbo-niveau, dat ontwikkeld is door Van Hulley. De gemeente Groningen steunt deze vorm van sociaal ondernemerschap.

Binnen het opleidingstraject wordt alles op alles  gezet om in samenwerking met enthousiaste taalcoachvrijwilligers van Humanitas, maximaal in te zetten op het ontwikkelen van taal, rekenen, werknemersvaardigheden en zelfontplooiing. Bij Van Hully maken de vrouwen boxershorts van overhemden. Tegelijkertijd krijgen ze de kans om een opleiding te volgen. Humanitas is blij dat ze hier ondersteuning aan kan bieden vanuit het project Taalondersteuning.

Durven Dromen
Sharazeth is een van de vrouwen die het opleidingstraject volgt. Ze vertelt enthousiast over haar ervaringen en benoemt dat ze Jolijn zeer dankbaar is. “Van Jolijn heb ik meegekregen dat je mag durven dromen. In Nederland leef je in de marge van de maatschappij. Ik wist veel, had veel kennis, maar kon het hier in Nederland niet gebruiken." Door het traject bij Van Hulley is Sharazeth krachtiger geworden en heeft ze geleerd hoe ze zichzelf kan presenteren en profileren op de arbeidsmarkt.

  

Khouloud en Afaf met taalcoach Dineke aan het werk / Foto: Van Hulley

Taalles bij Van Hulley

Anke Wijmenga (Taalhuis coördinator Van Hulley), geeft een toelichting op de inhoud van het traject. Wijmenga geeft aan dat er allereerst wordt gestart met een intake, waarna er een beeld wordt geschetst van de achtergrond van de vrouwen. Ook wordt er bij de vrouwen een taaltest afgenomen. Momenteel werken er vier groepen vrouwen, afkomstig uit onder andere Libië, Iritrea en Afghanistan. Deze vrouwen worden ondersteund door vijf vrijwilligers, zegt Wijmenga. Op school krijgen de vrouwen taalles, waarin ze onder meer lees- en schrijfoefeningen maken. Na een jaar is het opleidingstraject afgelopen maar zorgt Van Hulley voor gepaste nazorg. Hierbij moet je denken aan een evaluatie aan het einde van het schooljaar.

Maatwerk leveren
Oprichtster van Van Hulley, Jolijn Creutzberg, geeft aan dat het traject is gestart met de intentie om maatwerk te leveren: “Binnen een jaar willen wij een maximaal rendement behalen. Het is belangrijk om het talent van de vrouwen naar boven te halen. Door samen te werken met ROC's en Stichting Lezen en Schrijven kunnen we de krachten bundelen.”

Verhogen basisvaardigheden
Henriette Aalfs  (Rayoncoördinator Noord, Stichting Lezen en Schrijven) vertelt dat de insteek van het traject vooral draait om het verhogen van de basisvaardigheden.  Ze geeft aan dat laaggeletterdheid een complexe problematiek is waarbij het belangrijk is dat ook de context hierin wordt meegenomen. Wilma Smit van het Noorderpoort haakt hier op aan. "We willen een brug slaan met de beroepsopleiding. Het taalhuisconcept is er om de Nederlandse taal te verbeteren. Op deze manier wordt er een link gelegd met het beroepsonderwijs.

 

Terug naar het nieuwsoverzicht