Groningen

Ruim 3.000 vrijwilligers actief in 2016

Het afgelopen jaar ondersteunden maar liefst 3.396 vrijwilligers 6.892 mensen. Dit deden we op het gebied van Mantelzorg, Maatjes, Multicultureel, Opvoeden & Opgroeien, Verlies en Thuisadministratie.

Wijkgericht werken

Net als het jaar daarvoor heeft 2016 in het teken gestaan van de kanteling naar wijkgericht werken: vrijwilligers dichtbij mensen en oplossingen op maat. Hierbij staat de informele zorg en mantelzorgondersteuning centraal. Humanitas doet inmiddels volop mee in de 11 WIJ-teams. 

Activiteiten en projecten

De aandacht voor vluchtelingen heeft geleid tot een sterke groei van Maatschappelijke Begeleiding en Taalondersteuning. Hierbij hebben 1.166 vrijwilligers ondersteuning verleend aan 2.026 deelnemers. Er zijn 2.482 mantelzorgers ondersteund, 1.152 waarderingskaarten uitgereikt en 404 nieuwe mantelzorgers bereikt. Binnen de projecten voor Opvoeden & Opgroeien hebben 726 vrijwilligers leuke activiteiten met 818 kinderen en jongeren ondernomen.

Samenstelling bestuur

In 2016 traden de heren Ad Peelen en Herman Wissink aan als bestuurder. Begin 2017 heeft mevrouw Petra Verweij afscheid genomen en mochten we mevrouw Ineke Schouten als bestuurslid verwelkomen. Verder bestaat het bestuur per 1 maart 2017 uit mevrouw Wil Dolsma, de heer Jerryt van den Born en ondergetekende.

Meer informatie?

Een samenvatting van onze activiteiten vind je op ons Factsheet en in het volledige document Verantwoording 2016.

Terug naar het nieuwsoverzicht