Groningen

Kindervakantieweken: vijf onvoorspelbare dagen

Vijf onvoorspelbare dagen

Een half jaar voor vertrek komen we voor het eerst bijeen: de groep Vakantieweek vrijwilligers. Het kookteam en het activiteitenteam. We beginnen met het gebruikelijke Lingo-voorstelrondje. De groep bestaat uit een aantal oude rotten, ex-vakantieweekdeelnemers en wat nieuw bloed.  Daarna snuffelen we nog wat aan elkaar en zullen we elkaar bij de eerste vergadering in gesplitste groepen zien.

In dat half jaar gaan we van één vergadering per maand naar twee per week. We begonnen gestaag. Verschillende werkwijzen en persoonlijkheden die weliswaar hetzelfde doel voor ogen hebben maar toch de tijd nodig om elkaar te vinden. Maar met de druk van de naderende week nam ook de binding toe. Het programma is af,  we hebben een beeld bij de kinderen en hoe we dit samen tot een mooie week willen en kunnen maken. Toch gebeurt er elke dag wat onbekends en heeft ieder kind andere behoeften net als iedere vrijwilliger. Om dat bij elkaar te brengen vergt tijd. In ons geval twee dagen.

In contact staan met de kinderen

Dan breekt de zon door. We komen in een flow, weten hoe we om moeten gaan met welk kind en wie daar de juiste kwaliteiten voor heeft. We improviseren wat met het programma. De succesactiviteiten geven een extra swung aan het geheel. En daar zit en zat voor mij het echte plezier, je staat op dat moment enorm in contact met de kinderen en elkaar als vrijwilliger. Natuurlijk zijn er af en toe wat misverstanden of miscommunicatie, maar iedereen heeft hetzelfde doel. Een fijne vakantieweek voor Jonge Mantelzorgers. Een week waarin zij zo min mogelijk belast worden. En als dat lukt dan is de bonte avond de ultieme knaller! 

Vrijwilliger worden?

Vind je het leuk om mee te werken aan de voorbereiding van vakantieweken? Als deelnemer in een van de werkgroepen draag je bij aan de organisatorische voorbereidingen van de vakantieweken. Zoek je juist de uitdaging in de uitvoering dan kun je als vrijwillige leiding mee in een van de weken in de zomerperiode. Het gaat daarbij om zowel groepsleiding als keukenleiding. Je begeleidt kinderen in kleine groepen (één begeleider op vier kinderen).

Bekijk hier de openstaande vrijwilligersvacatures.

 

Terug naar het nieuwsoverzicht