Groningen

Vluchtelingen leren in dialoog over kernwaarden in Nederland

Coördinator Zohreh Salim  Arooni houdt zich bezig met de participatieverklaring, een nieuw project binnen de maatschappelijke begeleiding van vluchtelingen. In dit project leren vluchtelingen onder begeleiding van een aantal enthousiaste vrijwilligers over de kernwaarden in de Nederlandse samenleving. Ongeveer 100 statushouders hebben inmiddels een participatieverklaring in het Floreshuis ondertekend. Dinsdag 20 december was de feestelijke uitreiking van de laatste ondertekening.

Kernwaarden
In de workshops leren de vluchtelingen in dialoog over de kernwaarden als vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. Er wordt onder andere dialoog gevoerd over de samenlevingen is er aandacht voor het leven in de stad Groningen. Zoreh vertelt: “We werken samen met co-trainers die het Engels, Arabisch en Tigrinya beheersen. Zo kunnen we statushouders begeleiden in hun eigen taal.” Als statushouders de participatieverklaring ondertekenen bevestigen ze daarmee dat ze kennis hebben genomen van de Nederlandse kernwaarden zoals vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit.

Ondertekening participatieverklaring
Humanitas begeleidt vluchtelingen die vanuit een asielzoekerscentrum in Groningen komen wonen. De vrijwilligers helpen statushouders zo snel en goed mogelijk te integreren en participeren in de stad Groningen. Dit gebeurt door de inzet van vluchtelingencoaches en een dagelijks spreekuur. De participatieverklaring is een nieuw onderdeel binnen het thema maatschappelijke begeleiding van vluchtelingen. De gemeente heeft deze taak aan Humanitas toegewezen volgens de participatiewet. Het project loopt nu vier maanden. In deze periode zijn er ongeveer 100 mensen getraind.

Meer informatie
Zoreh is voor het project participatieverklaring nog op zoek naar een aantal nieuwe vrijwilligers die het leuk vinden om de workshops te leiden. Wie het huidige team wil komen versterken kan contact opnemen met het Meld- en Informatiepunt (MIP) van Humanitas. Telefoon: 050-3126000. E-mail: z.salimarooni@humanitas.nl.

Terug naar het nieuwsoverzicht