Vrijwilligersplatform Humanitas Groningen

Denk met ons mee!

Voor een vrijwilligersorganisatie als Humanitas is het logisch dat vrijwilligers mee kunnen denken en praten over de koers van de afdeling. Vanuit een bijeenkomst voor vrijwillig coördinatoren in maart 2017 heeft een aantal vrijwilligers daartoe het voortouw genomen en is het vrijwilligersplatform ontstaan. We hebben een lijst van onderwerpen gemaakt waarover wij graag willen meedenken zoals scholing, de taken van de vrijwilliger, vrijwillig coördinator en de beroepskrachten en grenzen van het vrijwilligerswerk.   

Wat hebben we tot nu toe bereikt?

  • We zijn een gelijkwaardige gesprekspartner van bestuur en beroepsorganisatie in het zogenaamde driehoeksoverleg.
  • In mei 2019 is een werkconferentie over de rol van vrijwillig coördinatoren georganiseerd.
  • Er is een start gemaakt met het scholingsprogramma voor vrijwillig coördinatoren.
  • Op de kennisbank van Humanitas Groningen is informatie beschikbaar over het platform.

En nu?

In de afgelopen maanden is in het driehoeksoverleg een projectopdracht vrijwilligersbeleid geformuleerd met adviezen voor afdelingsbeleid. Deze adviezen moeten nu worden besproken en uitgewerkt. Het gaat dan bijvoorbeeld over:

  • hoe leg je afspraken vast met vrijwilligers, hoe vaak en op welke manier heeft een vrijwilliger contact met de vrijwillig coördinator of de projectcoördinator?
  • wat is een werkbare verhouding tussen het aantal vrijwilligers, de vrijwillig coördinator en de beroepskracht?
  • wat zijn de rol, de taken en de verantwoordelijkheden van de beroepskracht en de vrijwillig coördinator?
  • welke scholing is noodzakelijk en welke waardering?

Voor een aantal punten kunnen we algemene afspraken maken voor de hele afdeling Groningen. Maar per cluster/project zullen andere invullingen kunnen en moeten worden gemaakt.  

Dus?
Daar hebben we jullie bij nodig! We zoeken mensen die structureel met ons mee willen denken, maar ook mensen die op onderwerp of per project willen meedoen.

Voor informatie en aanmelding kun je terecht bij:

 

Terug naar het nieuwsoverzicht