Vrijwilligerszaken

In 2019 was er veel aandacht voor vrijwilligerszaken en is er het een en ander aangescherpt en opgefrist.

Driehoek werkt
Afdeling Groningen heeft sinds ruim een jaar een eigen ‘driehoek’ van afdelingsbestuur, vrijwilligersplatform en beroepskrachten. In het driehoeksoverleg passeren allerlei zaken hier de revue. Beleid wordt hier voorbereid en ‘gevoed ‘vanuit deze drie invalshoeken. Dat blijkt heel goed te werken. Zo krijgt ons vrijwilligersbeleid steeds beter vorm, is er meer gezamenlijke voorbereiding van de VC-bijeenkomsten, en kijken we samen naar het afdelings-werkplan. We stellen zelfs steeds vaker de vraag: is dit niet iets voor de ‘driehoek’? Ofwel: is er wel vanuit alle invalshoeken gedacht?

Gronings vrijwilligersbeleid
Humanitas heeft natuurlijk landelijk vrijwilligersbeleid. Als afdeling Groningen hebben we dat aangescherpt en een aantal eigen keuzes gemaakt. Zo hebben we er voor gekozen om de introductietraining en de training voor VC-ers verplicht te stellen. Ook het waarderingsbeleid hebben we vernieuwd. Het eerste zichtbare resultaat vind je in de ‘Wat je weten moet’ in de vernieuwde welkomstmap (zie verderop). In 2020 werken we het vrijwilligersbeleid nog verder uit.

Dat krijg je ervan
We vinden het bijna vanzelfsprekend wat onze vrijwilligers allemaal doen en betekenen voor anderen. Dat mogen we best wat meer met elkaar delen. En trots op zijn! Met een interne campagne ‘Dat krijg je ervan’ geven we dat vorm. Misschien ben je ‘Dat krijg je ervan’ al tegen gekomen in de nieuwe welkomstmap. Of ben je erover geïnterviewd op het vrijwilligersfeest. In 2020 zal je ‘Dat krijg je ervan’ steeds vaker terugzien. Luister hiernaast naar de podcast 'Wat krijg jij ervan' -->>

Nieuwe welkomstmap
De welkomstmap die alle nieuwe vrijwilligers ontvangen is dit jaar geheel vernieuwd. Zowel de omslag als de inhoud werd geheel ‘opgefrist’ in de ‘Dat krijg je er van’-stijl. Maar ook de inhoud is vernieuwd, waaronder de welkomstbrief van het bestuur en de ‘wat je weten moet’ als vrijwilliger van afdeling Groningen. Hier kun je hem vinden. We zijn benieuwd wat je er van vindt! Of misschien heb je er vragen over. Reacties kun je mailen naar p.mulder@humanitas.nl