Groningen

Begeleid zelfstandig wonen

BZW-ers zijn mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking, die Begeleid Zelfstandig Wonen. Voor deze mensen zoeken we maatjes. Stel je voor, je woont in de stad Groningen, waar je in je vrije tijd leuke dingen doet. Je bezoekt een museum, drinkt iets op een terrasje of gaat winkelen. Je ontmoet nieuwe mensen. Voor mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking is het niet vanzelfsprekend om dit alleen te doen. Met een beetje hulp en aandacht van een vrijwilliger zou dit wel kunnen!

Het project
Jong volwassen mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking hebben vaak een dagbesteding, hun werk. Dit wordt vanuit een organisatie geregeld. Maar in de weekenden zijn deze mensen op ouders of andere familieleden aangewezen. Niet iedereen heeft een netwerk waarop terug te vallen is. Deze mensen kunnen een beroep doen op een maatje van Humanitas.

Informatie voor vrijwilligers
Humanitas koppelt de vrijwilliger aan een bewoner met de lichamelijke of verstandelijke beperking. Gekeken wordt naar gelijke hobby's of interesses. Op deze manier kunnen zij makkelijker het contact opbouwen en activiteiten ondernemen.
Bekijk ook de vrijwilligersvacatures.

Informatie voor hulpvragers
De vrijwilliger komt één maal in de veertien dagen om iets te ondernemen. Voor de hulpvrager moet duidelijk zijn wat hij of zij graag wil doen.
De kosten die gemaakt worden tijdens het vrijwilligerswerk zijn voor rekening van de hulpvrager.

Contact
Wilt u meer weten? Of wilt u zich aanmelden voor deze activiteit? Ga dan naar contact

 Terug naar alle activiteiten