Groningen

Mantelzorg

Alle mantelzorgers in de Stad Groningen kunnen een beroep doen op het Steunpunt Mantelzorg. In dit steunpunt zijn vrijwilligers en beroepskrachten beschikbaar om steun of advies te geven. Op dit gedeelte van deze site treft u alle belangrijke informatie en de laatste nieuwtjes aan over mantelzorgondersteuning!

TERUG NAAR alĀ ONZE ACTIVITEITEN