Groningen

Bedrijven omarmen project Taalcoaches

Ter ondersteuning en promotie van het project Taalcoaches is in mei 2012 een symposium georganiseerd. Voor een aantal organisaties was dit een reden om zich te verbinden aan Humanitas.

Hieronder een impressie van de beweegredenen...

Het Zuiderlicht
De visie van Humanitas en die van Het Zuiderlicht Managementadviseurs sluiten prachtig op elkaar aan. Daarom helpen we Humanitas graag. In onze adviesprojecten bij organisaties redeneren we sterk vanuit een menselijke visie: steunen waar het nodig is, maar zonder het over te nemen. Ons succes bewijst dat het werkt. Het maakt mensen sterker én levert meer rendement!

Hanze Hogeschool
De International Business School (IBS) van de Hanzehogeschool heeft internationalisering hoog in het vaandel staan en is daarom trots om Humanitas te steunen bij het bieden van kansen aan anderstaligen in de regio zodat ze volwaardig kunnen deelnemen aan onze samenleving. IBS biedt zeer internationaal onderwijs aan 1300 studenten met meer dan 40 nationaliteiten. De docenten hebben een internationale achtergrond met 15 nationaliteiten. Alle studenten gaan een half jaar op stage in het buitenland en volgen een semester onderwijs bij een van de ruim 60 universiteiten in de wereld. Internationalisering is belangrijk voor de stad Groningen en voor de ontwikkeling van onze samenleving, omdat het grenzen verlegt en ons verbindt met de wereld om ons heen. Humanitas helpt daarbij als startpunt voor anderstaligen in Groningen..

Notaris Stevens Idema
Stevens Idema Notariaat is een klein en laagdrempelig notariskantoor dat diensten verleend in de vakgebieden familie-, registergoederen- en ondernemingsrecht. Met name in de familierechtpraktijk is onze ervaring in toenemende mate dat mensen moeite hebben hun zaken of zelfs helemaal niet op orde hebben Daarnaast is men vaak onwetend over welke mogelijkheden er zijn om alles goed te regelen. Op het moment dat dit besef wel ontstaat is het vaak te laat. Dat gun je natuurlijk niemand.
Daarom willen wij graag fungeren als notariële vraagbaak voor de mensen die gebruik maken van de hulp van Humanitas, maar ook voor de hierbij betrokken vrijwilligers die zoveel goed werk verrichten. Samen zorgen voor ontzorgen is het doel.

Consuming Knowledge
"Van alle kennis en vaardigheden die je nodig hebt om succesvol te kunnen zijn, is taal wel de meest elementaire. Zonder goede beheersing van de Nederlandse taal, zijn de kansen op de arbeidsmarkt vrijwel nihil. Het project Taalondersteuning sluit goed aan bij onze filosofie; kennis gebruiken om te verbeteren en verder te komen. Van goed naar beter.
Deze filosofie brengt CK dagelijks in de praktijk wanneer wij organisaties, met name in de zorg, helpen te verbeteren."

de Passage
Als uitgever van boeken is Uitgeverij Passage dagelijks met taal bezig. Daardoor weten we als geen ander hoe belangrijk taal is voor connecties en samenwerking. En wij kennen de kracht van een goed verhaal en een mooie formulering. Met Humanitas werken we graag samen om mensen via de Nederlandse taal in contact te brengen met de hen omringende wereld.

Terug naar alle activiteiten