Onze afdeling

Humanitas Groningen is een van de grotere afdelingen van de vereniging Humanitas. Jaarlijks bieden bijna 3.300 vrijwilligers 6.800 mensen tijdelijk een steuntje in de rug.

Missie en visie

Humanitas is een professionele vrijwilligersorganisatie. We bieden tijdelijke ondersteuning bij opvoeden, opgroeien, detentie, eenzaamheid, verlies en thuisadministratie. Belangrijke waarden in ons werk zijn gelijkwaardigheid, regie over eigen leven, betrokkenheid, vraaggerichtheid en verantwoordelijkheid voor jezelf en voor een ander. We zijn er voor iedereen, ongeacht levensovertuiging, leeftijd en cultuur.

Wijkgericht

Onze ruim 30 projecten bieden we wijkgericht aan. 

Online nieuwsbrief

Ook op de hoogte blijven van het laatste nieuws over vrijwilligers, projecten, evenementen en de organisatie? Lees dan ook de online nieuwsbrief van Humanitas Groningen.

Bestuur

Het bestuur van de afdeling bestaat uit;

  • Marco ter Harmsel (voorzitter)
  • Klaas Jan ter Veer (penningmeester)
  • Ineke Schouten-Schoonbeek (secretaris)
  • Wil Dolsma
  • Ad Peelen
  • Rients Jorna

Meer informatie

Afdelingsfolder

Factsheet 2018

Organisatie 

Publicaties (privacy- en klachtenreglement)

Partners