Onze afdeling

Humanitas Groningen is een van de grotere afdelingen van de vereniging Humanitas. Jaarlijks bieden bijna 2600 vrijwilligers 8000 mensen tijdelijk een steuntje in de rug.

Missie en visie

Humanitas is een professionele vrijwilligersorganisatie. We bieden tijdelijke ondersteuning bij opvoeden, opgroeien, detentie, eenzaamheid, verlies en thuisadministratie. Belangrijke waarden in ons werk zijn gelijkwaardigheid, regie over eigen leven, betrokkenheid, vraaggerichtheid en verantwoordelijkheid voor jezelf en voor een ander. We zijn er voor iedereen, ongeacht levensovertuiging, leeftijd en cultuur.

Onze aanpak

Onze hulp kost niks en is tijdelijk en gelijkwaardig.  Onze vrijwilligers staan naast hun deelnemers, nooit erboven. Ze bieden praktische hulp, tips, vriendschappelijk contact en een luisterend oor. Ze zijn maatjes waar je veel aan hebt. Lees verder

Bestuur

Humanitas is een vereniging en bestaat uit 80 afdelingen, verdeeld over 5 districten. Elke afdeling heeft een eigen bestuur die verantwoordelijk is voor het ontwikkelen, besturen en (doen) uitvoeren van de activiteiten van de afdeling.  Lees verder

Geschiedenis

Al 75 jaar staan onze vrijwilligers klaar voor mensen die een  steuntje in de rug kunnen gebruiken. Humanitas werd kort na de Tweede Wereldoorlog opgericht om op humanistische basis hulp te bieden. Sindsdien hebben we ons steeds weer aangepast aan de tijd. Lees verder

Jubileumboek 75 jaar

Het afgelopen jaar vierde Humanitas haar jubileum.  Er is een jubileumboek gemaakt over de afdeling Groningen. In het boek zijn 16 mensen geïnterviewd die op één of andere manier betrokken zijn (geweest) bij Humanitas Groningen. Lees verder

Feiten en cijfers

Humanitas Groningen is de grootste van de ruim 80 afdelingen  van de landelijke Vereniging Humanitas. In 2020 waren er ruim 2600 vrijwilligers actief. Zij ondersteunden met elkaar 8000 deelnemers, waarvan 3000 mantelzorgers.  Lees verder

Jaarverslag

In ons jaarverslag vind je een overzicht van de activiteiten en belangrijkste cijfers  van Humanitas Groningen. We hopen met dit jaarverslag verantwoording af te leggen en tegelijk te laten zien dat we op heel veel vragen voor ondersteuning een antwoord kunnen bieden.  Lees verder

Nieuwsbrieven

Humanitas Groningen brengt een keer per twee maanden een  nieuwsbrief voor vrijwilligers uit en een keer per kwartaal een nieuwsbrief voor externen (verwijzers en andere belangstellenden). Lees verder

Steun ons

Draag je Humanitas een warm hart toe? En wil je ons steunen? Dat kan. We zijn met alle vormen van hulp enorm blij! Hierdoor kunnen we onze vrijwilligers opleiden om hun werk goed en gratis te blijven doen. Help je mee? Lees verder