Groningse Coalitie Erbij i.o.

Humanitas heeft in Groningen Stad de komende jaren de kartrekkersrol om een duurzame aanpak tegen eenzaamheid te helpen vormgeven. Het vormgeven van de Groningse Coalitie Erbij met zowel stedelijke als wijk-netwerken is één van de belangrijkste opdrachten.

Groningse Coalitie Erbij i.o.

Gemeente Groningen maakt zich hard voor een duurzame aanpak van eenzaamheid. Een aanpak die verder gaat dan sociale activiteiten, een aanpak die eenzaamheid bespreekbaar maakt en waarbij het persoonlijk gesprek centraal staat, een aanpak die voor iedereen anders zal zijn… Een Groningse Coalitie Erbij waarbij partijen hun krachten bundelen om een dergelijke aanpak gezamenlijk vorm te geven, is in oprichting. Onderdeel van de Groningse Coalitie Erbij is de  Jeugdcoalitie, waarmee al een start gemaakt is. De lezing van Gerine Lodder over eenzaamheid bij jongeren die op 29 september 2016 gehouden is, was een eerste initiatief van deze groep. 

Meer informatie of interesse om aan te sluiten? Neem dan contact op met Saskia Roest, s.roest@humanitas.nl.