Persbericht Week tegen eenzaamheid

PERSBERICHT


Week tegen Eenzaamheid 050

22 september t/m 1 oktober 2016

Als er één week in het jaar is waar je het wél over eenzaamheid kunt hebben, dan is het in de nationale Week tegen Eenzaamheid. Eenzaamheid is een groter wordend maatschappelijk probleem. Het treft niet alleen ouderen maar ook veel jongeren. Bijzondere aandacht is er daarom deze week ook voor ‘jongeren en eenzaamheid’ in een bijeenkomst met Gerine Lodder, postdoctoraal onderzoeker aan de RUG. Het agenderen en bespreekbaar maken van eenzaamheid past binnen de duurzame aanpak waar Groningen komende jaren op inzet.

Meer dan 12.000 stadjers eenzaam

Meer dan een miljoen Nederlanders voelt zich sterk eenzaam. Omgerekend zijn dat zo’n 12.000 stadjers! Dat zijn niet alleen ouderen of kwetsbare mensen. In een studentenstad als Groningen zijn er ook veel jongeren die kampen met eenzaamheid.
Veranderingen in de zorg, langer thuis blijven wonen, het wegvallen van voorzieningen, dat alles maakt het probleem nijpender. Eenzaamheid leidt vaak tot gezondheidsproblemen met een groter beroep op zorg tot gevolg. Alle reden om samen op te trekken tegen eenzaamheid.

Het gesprek over eenzaamheid

Struikelblok bij de bestrijding van eenzaamheid is dat vrijwel niemand die zich eenzaam voelt, hier openlijk voor uitkomt. Het gesprek over eenzaamheid is niet alleen lastig voor mensen die zich eenzaam voelen, maar ook voor mensen om hen heen, vrijwilligers en hulpverleners. Eenzaamheid moet uit de taboesfeer. Het bespreekbaar maken van eenzaamheid brengt het tegengaan ervan dichterbij.

Uit onderzoek blijkt dat de aanpak van eenzaamheid lang niet altijd effectief is. Al snel wordt in oplossingen gedacht. Niet iedereen die zich eenzaam voelt, is geholpen met sociale activiteiten of een maatje. Soms werkt het juist averechts. Dus ook waar eenzaamheid onderkend wordt, is het gesprek erover van belang. Want alleen degene die zich eenzaam voelt kan zélf bepalen wat hij of zij er aan wil doen. Omgaan met eenzaamheid is voor iedereen anders. Een steuntje in de rug kan dan helpen.

Week tegen Eenzaamheid 050

De Week tegen Eenzaamheid daagt stadjers en professionals uit om het gesprek over eenzaamheid te voeren. Bij vele ontmoetingsmomenten in wijken, in de WIJ-teams, bij vrijwilligersactiviteiten, in werkoverleg, aan de lunchtafel, op school, in het gemeentehuis gaan we dat op de agenda zetten. Want als er één week in het jaar is waarin je het wél over eenzaamheid kunt hebben, dan is het de week tegen eenzaamheid. Eenzaamheid hoort bij het leven. Iedereen kan er mee te maken krijgen. De vraag is hoe je er mee omgaat. Daar mogen we het best met elkaar over hebben.


Groningse Coalitie Erbij

Gemeente Groningen zet komende jaren in op een duurzame aanpak van eenzaamheid. Een aanpak waarbij partijen samen optrekken tegen eenzaamheid. Een Groningse Coalitie Erbij is in oprichting, met Humanitas als kartrekker. Niet meer denken vanuit ieders specifieke ‘eenzaamheids-aanbod’, maar de krachten bundelen, op zoek naar wat het beste past bij iemand die met eenzaamheid kampt. Dat begint met een goed gesprek.

Zie ook: https://www.humanitas.nl/groningen/weektegeneenzaamheid