Feiten en cijfers

Humanitas Groningen is de grootste van de ruim 80 afdelingen van de landelijke Vereniging Humanitas. In 2020 waren er ruim 2600 vrijwilligers actief. Zij ondersteunden met elkaar 8000 deelnemers, waarvan 3000 mantelzorgers. 

Onze 35 activiteiten zijn opgedeeld in een zestal ondersteuningsthema's.

  • Contact en Steun
  • Opvoeden en opgroeien
  • Omgaan met verlies
  • Geldzaken en administratie
  • Begeleiding nieuwkomers
  • Mantelzorgondersteuning

Humanitas is een belangrijke partij als het gaat om informele ondersteuning in Groningen. Deelnemers, vrijwilligers en verwijzers weten Humanitas goed te vinden. De meeste deelnemers komen zelf met hun ondersteuningsvraag, al dan niet geholpen door mensen uit hun directe netwerk.