Onze aanpak

Onze hulp kost niks en is tijdelijk en gelijkwaardig. Onze vrijwilligers staan naast hun deelnemers, nooit erboven. Ze bieden praktische hulp, tips, vriendschappelijk contact en een luisterend oor. Ze zijn maatjes waar je veel aan hebt.

We houden goed in de gaten wat er in de maatschappij leeft. Zo kunnen we steeds die hulp aanbieden waaraan behoefte is. Alles – onze organisatie, onze vrijwilligers, onze aanpak – is erop gericht onze deelnemers zelfvertrouwen te geven. Zo kunnen ze hun toekomst zelfstandig en met plezier tegemoet zien.

Onze beloften aan onze deelnemers:

  • We helpen jou je leven een positieve draai te geven.
  • We helpen jou de regie over je eigen leven (terug) te vinden.
  • We denken vanuit jouw behoeften.
  • We helpen je van mens tot mens, op basis van gelijkwaardigheid.
  • We zijn er voor je, ongeacht je achtergrond, levensverhaal of leeftijd.
  • We bieden je aandacht, veiligheid en vertrouwen.