Groningen

Partners

De samenwerking met en steun van onze partners is onmisbaar voor ons. Samen maken we vrijwilligerswerk mogelijk!

WeHelpen 

www.wehelpen.nl

Humanitas Groningen Stad is ambassadeur van WeHelpen; een site waar hulp gevraagd en geboden kan worden en waar met een digitale agenda de zorg georganiseerd en gedeeld kan worden. WeHelpen is een online marktplaats voor het vinden en verbinden, organiseren en delen van hulp. Je kunt met wehelpen.nl hulp vragen en aanbieden, maar ook hulp organiseren – voor jezelf of een ander – binnen een hulpnetwerk van familie en vrienden.

Odensehuis Groningen

www.odensehuisgroningen.nl

Het Odensehuis is een inloophuis voor mensen die kampen met lichte dementie en hun naasten. Je bent zonder diagnose van harte welkom in het Odensehuis. Door verschillende activiteiten kunnen de deelnemers met geheugenklachten en hun naasten onderling ervaringen uitwisselen.

Sam Sam

samsam.doewatgoeds.nl

Bij Sam Sam ontmoeten twee groepen elkaar; 

1. mensen met een psychische beperking en

2. ouders en vrijwilligers. 

De bedoeling is dat vooral activiteiten worden opgezet voor mensen van de eerste categorie.Hulp van mensen, die geen beperking hebben zijn daarbij nodig en meer dan welkom. Deze activiteiten website is ontspanning- en recreatief gericht. Als je iets organiseert, dan ben je verantwoordelijk voor de uitvoering ervan.

MJD


http://www.mjd.nl/

De MJD wil een samenleving waarin iedereen volop meetelt en meedoet. Waarin wijkbewoners elkaar kennen en zich samen inzetten voor elkaar en voor hun omgeving. Maar lukt dit niet, dan biedt de MJD een helpende hand. 

Alzheimer Nederland

http://www.alzheimer-nederland.nl

 

__________________

De Alzheimer Assistent is een ‘app’ van Alzheimer Nederland speciaal voor mensen die zorgen voor iemand met dementie. 

Terug naar pagina Over ons