Samen lezen

Samen lezen is bedoeld om kinderen van 7 tot 12 jaar te helpen met begrijpend lezen.

De vrijwilliger komt één keer per week bij jullie thuis. De vrijwilliger en je kind lezen om beurten, praten over het verhaal en over de wereld om hen heen, doen taalspelletjes en de vrijwilliger leest voor. Hierdoor wordt de woordenschat van je kind groter en het krijgt meer kennis van de wereld. Dat maakt het voor je kind makkelijker om verhalen en opdrachten te begrijpen. Je doet zelf ook mee, dat is goed voor je kind en het is gezellig!

Vrijwilliger worden?

Heb je affiniteit met taal en wil je kinderen helpen met hun taalontwikkeling? Maak dan één keer in de week een uurtje vrij om een kind te helpen met begrijpend lezen!

Kinderen die zelf kunnen lezen hebben soms moeite om daadwerkelijk te begrijpen wat ze lezen. Hun woordenschat is te klein of ze hebben te weinig algemene kennis. Bij samen lezen help je kinderen tussen de 7 en 12 jaar met begrijpend lezen. Je doet dat op een ongedwongen manier door om beurten te lezen, te praten over het verhaal en over de wereld om hen heen, door voor te lezen en door taalspelletjes te doen.

De ouders zijn aanwezig en je betrekt hen er zoveel mogelijk bij. Ook stimuleer je de ouders om hun kind lid te maken van de bibliotheek en samen boeken te lenen.

Meer informatie of aanmelden?

Wil je meer weten over Samen lezen, je kind aanmelden of vrijwilliger worden? Neem dan contact met ons op! Via email mip.groningen@humanitas.nl of via telefoon 050 312 60 00