Groningen

disclaimer

Disclaimer

© Copyright Humanitas Groningen stad

Alle rechten voorbehouden

 

Het gedeelte Groningen van deze website wordt door Humanitas Groningen stad met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Aan de inhoud van de site kunnen echter op geen enkele wijze rechten of aanspraken worden ontleend. Dat geldt voor tekst, beeld, en video die u op deze website aantreft.

 

De websites van derden waarnaar op deze website hyperlinks zijn opgenomen worden niet door Humanitas Groningen stad gecontroleerd, gemaakt of onderhouden. Humanitas Groningen stad aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze sites.

 

De informatie op de website van Humanitas Groningen stad mag worden geraadpleegd op het scherm, gedownload en geprint, mits dit gebeurt voor persoonlijk, informatief, educatief en niet-commercieel gebruik.

 

Humanitas Groningen stad garandeert dat persoonlijke informatie die u verstrekt – dat is alle informatie die herleidbaar is tot uw persoon – zorgvuldig en strikt vertrouwelijk wordt behandeld en niet aan derden wordt doorgegeven.

 

Wij stellen het op prijs wanneer u doorlinkt of verwijst naar onze internetsite. Neem hiervoor contact op met onze webredactie via webmaster.groningen@humanitas.nl

Humanitas afdeling Groningen stad behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze website en/of deze disclaimer op elk moment en zonder vooraankondiging te wijzigen.

 

Vragen en/of klachten

Voor vragen en/of klachten over (de inhoud van) deze website, kunt u zich wenden tot:

 

Humanitas

Afdeling Groningen stad

Akerkhof z.z. 22

9711JB Groningen

 

Tel: 050 312 6000

 

E-mail: mip.groningen@humanitas.nl

-

-

TERUG NAAR PAGINA SITESTRUCTUUR