Buddy Kansrijk oost

Wil jij gezinnen in armoede helpen met het opbouwen van een nieuwe toekomst? Kun je tegen een stootje, ben je redelijk thuis in het sociaal domein en een jaar lang elke week een dagdeel beschikbaar? Dan zoeken we jou!

Kansrijk Oost zoekt in samenwerking met Humanitas

BUDDY’s VOOR GEZINNEN met een minimuminkomen in Beijum en Lewenborg

De gemeente Groningen is in het najaar van 2018 gestart met het project Kansrijk Oost in de wijken Beijum en Lewenborg. Aan het project gaan 20-25 huishoudens deelnemen. Deze huishoudens leven allemaal onder het bestaansminimum en er is vaak sprake van een multi-problem situatie. Door een integrale, sluitende aanpak en maatwerk op basis van eigen regie gaan we in het project deze gezinnen te ondersteunen in het bouwen aan een nieuwe toekomst. Problemen oplossen waar het moet, maar vooral kansen creëren waar het kan.  Ook al is er nog zoveel aan de hand, de wensen en dromen die de deelnemers ook nog hebben zijn leidend. We werken daarin nauw samen met de WIJ Teams, de Sociale Dienst, maatschappelijke organisaties en buurtinitiatieven. De Buddy’s zijn hierbij de directe lijn naar het gezin en hebben frequent contact met hen.   

Hoe werkt het?

Als Buddy kom je één keer per week in het gezin en praat met ze. Je beweegt mee in wat het gezin wil, volgt het proces, stimuleert eigen regie van de deelnemers en signaleert eventuele knelpunten in het uitvoeren van de wensen. Je doet hiervan elke week verslag. Wij bieden je de structuur voor de gespreksvoering en de rapportage. Daarnaast heb je een directe lijn met twee vaste WIJ-medewerkers en de projectleider van Kansrijk Oost. Elk gesprek duurt ongeveer twee uur, de rest besteed je aan externe contacten en de rapportage.  Je verbindt je voor een jaar aan het gezin.

Wat we vragen

-          HBO niveau

-          Affiniteit met de doelgroep;

-          Respect en een open houding;

-          Bestand zijn tegen mogelijke psychische problematiek, verslaving en huiselijk geweld in de gezinnen;

-          Je grenzen kunnen bewaken in multi-problem situaties;

-          Goede sociale vaardigheden en goed kunnen luisteren;

-          Basiskennis van de sociale kaart;

-          Bereidheid om scholing te volgen en intervisie- en/of themabijeenkomsten te bezoeken;

-          Mensenkennis, stabiliteit, integriteit en betrouwbaarheid;

-          Structureel 1 dagdeel per week beschikbaar en daarnaast de bereidheid om 1 keer per maand deskundigheidsbevorderings-  en/of intervisiebijeenkomsten bij te wonen. 

Wat we bieden

-          Boeiend en waardevol vrijwilligerswerk;

-          Ondersteuning en begeleiding door de projectleiding vanuit de gemeente

-          Scholings-, terugkom- en intervisiebijeenkomsten;

-          Een plezierige werksfeer in een kleinschalig team;

-          Verzekering tegen schade en ongevallen.

Meer informatie of aanmelden

Wil je meer informatie of wil je je aanmelden voor deze vacature? Neem dan contact op met de contactpersoon voor dit project van Humanitas, Frouk Reehoorn, f.reehoorn@humanitas.nl of 06-20819655. Je kunt ook bellen met het Meld- en Informatiepunt van Humanitas 050-3126000. Meer informatie is te vinden op www.humanitasgroningen.nl. Na aanmelding volgt een informatiebijeenkomst en een persoonlijk kennismakingsgesprek met de projectleider van Kansrijk Oost.                                                                                                                                                                                                       

Terug naar overzicht