Maatjes voor leven

Maatjes voor leven gezocht

De gemeente Groningen wil inzetten op suïcide-preventie. Dat wil zeggen, zij wil proberen zoveel mogelijk mensen van zelfdoding te weerhouden. Dat is niet zo eenvoudig, weet iedereen die er ooit mee te maken heeft gehad. 

Jaarlijks belanden een paar honderd mensen op de eerste hulp van het UMCG en het Martiniziekenhuis na een poging tot zelfdoding. Meestal komen deze mensen daarna terecht in een traject van professionele hulpverlening. Humanitas en de Raad van Kerken starten nu een project op waarbij iemand niet alleen door een professional maar ook door een vrijwilliger wordt ondersteund. Hiervoor zijn wij op zoek naar vrijwilligers:  

MAATJES 

voor leven

  • Wij zoeken mensen - met een niet oordelende houding als het gaat om het verlangen naar suïcide;
  • die zelf geen acute problematiek of rouw hebben;
  • die geloven dat het leven de moeite waard is;
  • die zich voor een jaar willen verbinden en meedoen aan training & intervisie.

Introductiecursus

We beginnen met een stevige introductiecursus waarin we het hebben over grenzen en mogelijkheden, oefenen in gespreksvoering en onze kennis over zelfdoding vergroten. Na de cursus kun je beslissen of je daadwerkelijk maatje wil zijn. Als je maatje wordt, verplicht je je ook om deel te nemen aan geregelde intervisie.

De eerste cursus bestaat uit drie dagdelen:

2 april van 17.00-21.00 uur 

9 april van 17.00-21.00 uur

16 april van 17.00-21.00 uur 

Met soep en brood, in de Immanuelkerk. Overwinningsplein 1 in Groningen. 

Meer informatie en aanmelden?

Aanmelden voor 16 maart bij Frouk Reehoorn (Humanitas), e-mail: f.reehoorn@humanitas.nl , of Jannet van der Spek (Raad van Kerken), e-mail: jmtvdspek@hetnet.nl 

Maatjes voor leven wordt georganiseerd door Humanitas en de Raad van Kerken in samenwerking met 113, de gemeente Groningen, WIJ en Lentis

 

Terug naar overzicht