Penningmeester De Opstap

 Vacature: penningmeester Stichting Logeerhuis De Opstap

De Opstap is een gezellig, kleinschalig logeerhuis in de Molukkenstraat te Groningen waar vijf gasten kortdurend kunnen verblijven. De Opstap is bedoeld voor:

 • mensen die na een ontslag van een ziekenhuisopname tijdelijk een plek nodig hebben wanneer dit thuis niet kan

 • mensen die tijdelijk geen beroep op hun (overbelaste) mantelzorger(s) kunnen doen. Zij kunnen dan in De Opstap komen logeren zodat hun mantelzorger(s) een welverdiende adempauze krijgen (respijt).

De Opstap is voortgekomen uit een burgerinitiatief en bestaat geheel uit vrijwilligers. De enige betaalde kracht is een projectondersteuner, die in dienst is van Humanitas.

De Opstap wordt gesubsidieerd door de gemeente Groningen en fondsen. Gasten betalen een (bescheiden) eigen bijdrage.

Meer informatie vindt u op onze website, www.deopstap050.nl

Het bestuur werkt nauw samen met een aantal werkgroepen en de projectondersteuner om zo, samen met de andere vrijwilligers, uitvoering te geven aan de visie en missie.

Het bestuur vergadert maandelijks, overdag. Daarnaast nemen de meeste bestuursleden deel aan een of meer werkgroepen.

De taken van het bestuur:

 • Hoofdlijnen bepalen en bewaken beleid, kwaliteit en continuïteit

 • Zorgen voor meerjarenplanningskader (inhoudelijk en financieel) en werkplan en begroting

 • Bevorderen en bewaken draagvlak, i.h.b. bestuurlijke relaties.

Alle bestuursleden dragen bij aan alle aspecten. Daarnaast is er een verdeling van aandachtsgebieden waarvoor iemand als eerste verantwoordelijk is.

Taken penningmeester

 • Het opstellen van een begroting en een meerjarendoorzicht, het opstellen van de financiële verslagen (ook het jaarverslag) in vergelijking met de begroting, het bijhouden van de boekhouding, de facturering en het debiteurenbeheer in samenwerking met de (vrijwillig) administratief medewerker, contact met de gemeente, fondsen en andere subsidiegevers.

 • Volgt de bedrijfsprocessen met een financiële blik.

 • Draagt zorg inzicht en overzicht van mogelijke risico’s, begroting en financieel jaarverslag en meldt dat tijdig aan het bestuur.

 • Neemt deel aan bestuursvergaderingen, draagt bij aan het algehele beleid

 • Vertegenwoordigt de stichting bij financiële instellingen, bij andere relevante externe partijen en bij officiële gelegenheden.

Competenties penningmeester

Van de penningmeester wordt verwacht:

 • Kennis, inzicht en doorzicht van en/of affiniteit met financiële administratie

 • In teamverband kunnen werken

 • Secuur

 • Standvastig

 • Rationeel met realiteitsbesef

 • In staat zijn te relativeren

 • Voldoende energie en beschikbaarheid i.v.m. nodige tijdsbesteding van gemiddeld ca. een dagdeel per week

 • Integer en transparant m.b.t (neven)activiteiten

 • Er mag geen sprake zijn van (mogelijke) belangenverstrengeling

 • Woonachtig in Groningen of directe omgeving

 • Kennis, ervaring en een netwerk in de not-for-profit strekken tot aanbeveling

Heb je interesse? Neem contact op met onze voorzitter Wike de Boer: voorzitter@deopstap050.nl

Wil je eerst meer informatie? Neem contact op met onze huidige penningmeester Peter Doting: penningmeester@deopstap050.nl

Terug naar overzicht