Vrijwillig coördinator Topclub

Wij zijn op zoek naar twee nieuwe vrijwillige coördinatoren voor de Humanitas Topclubs.

Er zijn vier  Topclubs met ongeveer 35 deelnemers en ongeveer 15 begeleiders.

Wat is de Topclub

De Topclub is een activiteit van Humanitas. Het is een club waar jongeren/jongvolwassenen met een vorm van autisme en een 'normale begaafdheid' elkaar ontmoeten. Onder begeleiding van twee tot vier  vrijwilligers hebben ze tien keer  per jaar een leuke zaterdagavond. De jongeren kunnen in een vertrouwde omgeving leeftijdgenoten ontmoeten. Doordat er een duidelijk programma is voor de bijeenkomst lukken de contacten goed. Het doel van de bijeenkomsten is het bieden van een gezellige avond en contacten met leeftijdgenoten.

Taken van de coördinatoren

- het werven van nieuwe vrijwilligers (adverteren, gesprekken voeren, invoeren in Humanitas Registratiesysteem);
- contact onderhouden met de vrijwilligers daar waar nodig;
- contact onderhouden met de ouders van deelnemers daar waar nodig;
- het in laten stromen van nieuwe deelnemers;
- het plannen van de avonden (alleen de logistiek);
- contact met Humanitas (VOG aanvragen, zalen boeken, doorgeven wie een factuur moet ontvangen)
- de vrijwillige coördinatoren worden ondersteund door een professional  van Humanitas, ook regelt Humanitas de financiën;
- het organiseren van één bijeenkomst per ongeveer twee jaar voor de vrijwilligers.

 

Het is wat lastig aan te geven hoeveel tijd de topclub vergt. Soms loopt het maanden rustig door en dan gaat er in een keer een groep vrijwilligers weg. Dan ben je wat drukker.
Gemiddeld over het jaar genomen kost het ons maximaal 2 uur per week.

De huidige vrijwilligers willen graag het stokje doorgeven. Uiteraard zullen ze de taken goed overdragen aan de nieuwe vrijwillige coördinator(en).

 

Reacties graag naar:

Bart van Rooijen b.vanrooijen@humanitas.nl / 06 83 81 02 24

 

Terug naar overzicht