Groningen

Vacatures vrijwilligers

 • Portefeuillehouder Fondsenwerving

  De projectgroep Kindervakantieweken Groningen bestaat uit vier vrijwillig coördinatoren. Zij organiseren vakantieweken voor kinderen uit de provincie Groningen die om medische, financiële of sociale redenen niet zelf op vakantie kunnen.

 • Vrijwilliger Taalhuis

  Het taalnetwerk in de stad Groningen is op zoek naar Taalvrijwilligers  die één op één, of in kleine groepjes, mensen helpen om beter te leren lezen, schrijven, spreken of omgaan met de computer. 

 • Vrijwillig coördinator taalcoachproject

  Het taalcoachproject van Humanitas biedt vluchtelingen en migranten hulp bij het leren van Nederlandse taal. Word jij de nieuwe coördinator?

 • Vrijwillige Vluchtelingencoach

  Wil jij een vluchteling helpen zijn leven op te bouwen in Groningen? Word dan vluchtelingencoach bij Maatschappelijke Begeleiding Vluchtelingen! Wij zoeken Startcoaches, Bussinesscoaches en Trajectcoaches.

 • Vrijwilliger bibliotheekmedewerker Taalcoachproject

  Het taalcoachproject van Humanitas biedt vluchtelingen en migranten hulp bij het leren van de Nederlandse taal door middel van individuele taalcoaching, conversatiegroepjes en het taalcafé.

 • Vrijwillig Coördinator projectgroep Kindervakantieweken Groningen

  Speciaal voor kinderen die om diverse redenen niet op vakantie kunnen, organiseert Humanitas  het project Kindervakantieweken tijdens de zomervakantie. Een team van uitvoerend vrijwilligers biedt ze een fijne vakantie met veel leuke activiteiten, ontspanning en contact met andere kinderen.

 • Vrijwillig coördinator Mooie Middag Maatjes

  Veel kinderen hebben om verschillende redenen minder kans om mee te doen in de maatschappij; door een beperking, door armoede, door eenzaamheid of  andere redenen. Vrijwillige coördinatoren koppelen kinderen aan vrijwilligers bij wie het kind/de jongere iets leuks gaat doen.

 • JMZ Maatje

  Project Jonge Mantelzorgers (JMZ) is op zoek naar een maatje voor jonge mantelzorgers. Bij het project JMZ van Humanitas bieden wij jonge mantelzorgers een steuntje in de rug. Word jij maatje?

 • Vrijwillig coördinator Maatjesproject, lichte verstandelijke beperking en/of autisme. m/v

  Humanitas zet maatjes in die het leuk vinden om samen met iemand iets te ondernemen. De maatjes worden gekoppeld en begeleid door vrijwillige coördinatoren.

 • Vacature vrijwillig coördinator trajectondersteuning Humanitas

  Humanitas afdeling Groningen Stad biedt maatschappelijke begeleiding aan vluchtelingen met een verblijfsvergunning die vanuit een AZC in Groningen komen wonen.