Groningen

Vrijwilliger Taalhuis

We zijn op zoek naar vrijwilligers, die geïnteresseerd zijn in het ondersteunen van Nederlanders met een migratie achtergrond, door conversatiegroepjes te begeleiden. Het gaat om mensen die al een hoger niveau Nederlandse spreekvaardigheid beheersen. De conversatiegroepjes worden georganiseerd in de Taalhuizen in de wijken de Wijert, Oosterpark, Selwerd en Vinkhuizen.
We zijn dringend op zoek naar vrijwilligers in de wijken Vinkhuizen, Selwerd en de Wijert. Ben jij beschikbaar op dinsdagochtend of heb je op een ander moment in de week tijd? Meld je dan nu aan!

Vrijwilliger Taalhuis

Wat het inhoudt

Taalhuizen is opgezet voor Nederlanders die moeite hebben met lezen en schrijven. Het is een samenwerkingsverband tussen verschillende organisaties om laaggeletterdheid aan te pakken. De taalhuizen zijn opgezet in de wijken Selwerd, Oosterpark, Vinkhuizen en de Wijert. Door de inzet van vrijwilligers worden mensen geholpen in hun ontwikkeling op het gebied van taal, rekenen en digitale vaardigheden. Het is bedoeld voor autochtone Nederlanders en voor mensen met een niet-Nederlandse achtergrond die al wel enige basiskennis hebben van de Nederlandse taal. Dit wordt gevraagd omdat het anders te lastig is om te werken met het materiaal.

Spreekuren

  • Vinkhuizen à Vensterschool, Sierstaanlaan 480. Dinsdag van 10 tot 11 uur;
  • Oosterpark à Treslinghuis, Klaprooslaan 120. Maandag van 10 tot 11 uur;
  • Wijert à MFC, P.C. Hooftlaan 1a. Dinsdag van 10 tot 11 uur;
  • Selwerd à Vensterschool, Eikenlaan 288. Dinsdag van 11.30 tot 12.30 uur.

Wat we vragen

• vereiste opleiding: MBO-4;
• mensen individueel en groepsgewijs begeleiden bij het oefenen met taal, rekenen en digitale vaardigheden;
• zelf digitaal vaardig zijn, omdat veel oefenmateriaal via internet beschikbaar is;
• een vertrouwde gespreksomgeving creëren en zorgvuldig omgaan met informatie;
• mensen kunnen enthousiasmeren, begeleiden en doorverwijzen naar passende scholingsactiviteiten;
• over communicatieve vaardigheden beschikken voor overleg en afstemming met de Taalhuiscoördinator en andere organisaties in de wijk;
• voor langere periode minimaal een dagdeel per week beschikbaar zijn.

Wat we bieden

• Een cursus van vier dagdelen. De inhoud van de cursus bestaat uit het signaleren en doorverwijzen van laaggeletterden. Er wordt informatie gegeven over het werken met de Taalmeter en de Taalzoeker, over begrijpend lezen en schrijven, de uitleg van de verschillende taalniveaus en het oefenen met een webportaal;
• Toegang tot kennis van de opleidingsinstituten Alfa-college en Noorderpoort. Intervisiebijeenkomsten.

Meer informatie of aanmelden

Wil je meer informatie of wil je aanmelden? Neem voor meer informatie contact op met projectcoördinator Yvonne de Vries via mail: y.vries@humanitas.nl  of telefoon 06-51421506. Je kunt ook bellen via Meld- en Informatiepunt van Humanitas 050-312 60 00. Meer informatie over het project vind je hier.
Terug naar overzicht