Groningen

Vrijwilliger Taalhuis

Gezocht

Vrijwilligers die geïnteresseerd zijn in het ondersteunen van Nederlanders met een migratie achtergrond door conversatiegroepjes te begeleiden. Het gaat om mensen die al een hoger niveau Nederlandse spreekvaardigheid beheersen. De conversatiegroepjes worden georganiseerd in de Taalhuizen in de wijken de Wijert, Oosterpark, Selwerd en Vinkhuizen.

Over het project

Humanitas zoekt Taalcoaches voor Taalhuizen in de Oosterparkwijk, Selwerd, Wijert en Vinkhuizen. Als taalcoach van het Taalhuis ga je samen met de klanten oefenen met taal, rekenen en digitale vaardigheden, om zodoende te achterhalen waar de leervraag van de klant ligt. Hiervoor zijn diverse leermiddelen bij het Taalhuis beschikbaar. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de klant doorverwezen wordt naar een cursusaanbod voor taal-, reken- en digitale vaardigheden.

Wij vragen

 • vereiste opleiding: MBO-4
 • mensen individueel en groepsgewijs begeleiden bij het oefenen met taal, rekenen en digitale vaardigheden.
 • zelf digitaal vaardig zijn, omdat veel oefenmateriaal via internet beschikbaar is.
 • een vertrouwde gespreksomgeving creëren en zorgvuldig omgaan met informatie.
 • mensen kunnen enthousiasmeren, begeleiden en doorverwijzen naar passende scholingsactiviteiten.
 • over communicatieve vaardigheden beschikken voor overleg en afstemming met de Taalhuiscoördinator en andere organisaties in de wijk.
 • voor langere periode minimaal een dagdeel per week beschikbaar zijn.

Wij bieden

 • Een cursus van vier dagdelen. De inhoud van de cursus bestaat uit het signaleren en doorverwijzen van laaggeletterden. Er wordt informatie gegeven over het werken met de Taalmeter en de Taalzoeker, over begrijpend lezen en schrijven, de uitleg van de verschillende taalniveaus en het oefenen met een webportaal.
 • Toegang tot kennis van de opleidingsinstituten Alfa-college en Noorderpoort.
 • Intervisiebijeenkomsten

Spreekuren

 • Oosterpark Treslinghuis: maandag van 10 tot 11 uur
 • Selwerd Vensterschool: dinsdag van 11.30 tot 12.30 uur
 • Wijert MFC: dinsdag van 10 tot 11 uur
 • Vinkhuizen Vensterschool: dinsdag van 10 tot 11 uur

Meer informatie en aanmelden

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Yvonne de Vries van Humanitas: y.vries@humanitas.nl / 06-51421506

 

Terug naar overzicht