Groningen

Vrijwilliger Taalhuis

Taalcoaches gezocht voor Taalhuizen in de Oosterparkwijk, Selwerd, Wijert en Vinkhuizen

Humanitas

Soort vacature

doorlopend vrijwilligers nodig

Doelgroepen

etnische minderheden, volwassenen

Activiteiten

educatief werk, informatie- en advieswerk, maatjeswerk, persoonlijke aandacht

Periode

voor onbepaalde tijd

Aanvangsdatum

in overleg

Voorzieningen

wa-verzekering, scholing, onkostenvergoeding

Uren per week

minimaal 3 uur, maximaal 6 uur

Werktijden

In overleg af te spreken

Locatie

Oosterparkwijk, Selwerd, De Wijert en Vinkhuizen

Taken en werkzaamheden

Als taalcoach van het Taalhuis ga je samen met de klanten oefenen met taal, rekenen en digitale vaardigheden, om zodoende te achterhalen waar de leervraag van de klant ligt. Hiervoor zijn diverse leermiddelen bij het Taalhuis beschikbaar. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de klant doorverwezen wordt naar een cursusaanbod voor taal-, reken- en digitale vaardigheden.

Vereiste opleiding: mbo 4

Vaardigheden en kwaliteiten

Wij vragen van Taalcoaches in de Taalhuizen dat zij:

  • mensen individueel en groepsgewijs begeleiden bij het oefenen met taal, rekenen en digitale vaardigheden.
  • zelf digitaal vaardig zijn, omdat veel oefenmateriaal via internet beschikbaar is.
  • een vertrouwde gespreksomgeving creëren en zorgvuldig omgaan met informatie.
  • mensen kunnen enthousiasmeren, begeleiden en doorverwijzen naar passende scholingsactiviteiten.
  • over communicatieve vaardigheden beschikken voor overleg en afstemming met de Taalhuiscoördinator en andere organisaties in de wijk.
  • voor langere periode minimaal een dagdeel per week beschikbaar zijn.

Wat is interessant aan dit vrijwilligerswerk?

Wij bieden:

- Een cursus van vier dagdelen. De inhoud van de cursus bestaat uit het signaleren en doorverwijzen van laaggeletterden. Er wordt informatie gegeven over het werken met de Taalmeter en de Taalzoeker, over begrijpend lezen en schrijven, de uitleg van de verschillende taalniveaus en het oefenen met een webportaal.

- Toegang tot kennis van de opleidingsinstituten Alfa-college en Noorderpoort.

- Intervisiebijeenkomsten

Spreekuren:

  • Oosterpark Treslinghuis: maandag van 10 tot 11 uur
  • Selwerd Vensterschool: dinsdag van 11.30 tot 12.30 uur
  • Wijert MFC: dinsdag van 10 tot 11 uur
  • Vinkhuizen Vensterschool: dinsdag van 10 tot 11 uur

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Yvonne de Vries van Humanitas: y.vries@humanitas.nl / 06-51421506

 Geplaatst: 14-07-2016

Terug naar overzicht