Groningen

Vrijwillig coördinator trajectondersteuning

Humanitas afdeling Groningen Stad biedt maatschappelijke begeleiding aan vluchtelingen met een verblijfsvergunning die vanuit een AZC in Groningen komen wonen. Via individuele begeleiding met behulp van vrijwillige vluchtelingencoaches wordt er naar gestreefd dat deze vluchtelingen zo snel en goed mogelijk gaan wonen, integreren en participeren in de stad Groningen. Als er voorzien is in de basisbehoeften, worden vluchtelingen gedurende een periode van maximaal drie jaar verder ondersteund om hun eigen plek te kunnen vinden in de Groningse samenleving. In halfjaarlijkse gesprekken met de vluchteling wordt besproken hoe het met hem gaat, welke persoonlijke doelen hij heeft en welke stappen daarvoor nodig zijn. Ter versterking van ons huidige team zijn wij op zoek naar: 

Vrijwillig Coördinator Trajectondersteuning

Wat het inhoudt

 • Voeren van intakegesprekken met vrijwillige trajectcoaches;
 • Het koppelen van vrijwillige trajectcoaches aan deelnemers;
 • Aanspreekpunt en vraagbaak voor vrijwillige trajectcoaches en deelnemers;
 • Verder ontwikkelen van de trajectondersteuning;
 • Registratie en rapportage in HRS (Database Humanitas);
 • Vormt samen met de andere vrijwillige coördinatoren een team dat verantwoordelijk is voor deuitvoering van het project. 

Wat we vragen

 • Je vindt het leuk om contacten te leggen en contacten tussen anderen tot stand te brengen;
 • Je vervult met plezier een spilfunctie en kunt overzicht houden tijdens drukte;
 • Je kunt je goed inleven in een ander en staat open voor andere culturen;
 • Je bent computervaardig en administreert nauwkeurig;
 • Je bent 2 dagdelen à 4 uur per week beschikbaar;
 • Je past in het huidige team van coördinatoren.

Wat we bieden

 • Een uitdagende, zelfstandige functie;
 • Een nieuw en kleurrijk netwerk;
 • Training en scholing. 

Meer informatie of aanmelden?

Heb je interesse of vragen? Mail of bel met Haneen Al-Zuhairy (h.al-zuhairy@humanitas.nl) / 050-312 60 00. Meer informatie over het project vind je hier.

Terug naar overzicht