Groningen

Vrijwilliger mantelzorgondersteuning

Voor het Steunpunt Mantelzorg zijn wij op zoek naar vrijwilligers die mantelzorgers willen ondersteunen zodat ze hun mantelzorgtaken vol kunnen houden.

Het Steunpunt biedt hiervoor verschillende vormen van ondersteuning.

 

Het Steunpunt Mantelzorg

Humanitas coördineert stedelijk de mantelzorgondersteuning. Onderdeel daarvan is het Steunpunt Mantelzorg. Het Steunpunt Mantelzorg fungeert als expertisecentrum op het gebied van mantelzorgondersteuning in de stad Groningen en bestaat uit beroepskrachten en vrijwilligers. De vrijwilligers doen de vrijwillige mantelzorgondersteuning in de wijk.

Het Steunpunt biedt praktische en emotionele steun. Doel is dat mantelzorgers herkend en erkend worden, in balans blijven en overbelasting wordt voorkomen. Mensen kunnen o.a. bij het Steunpunt terecht voor een gesprek over hun mantelzorgsituatie, informatie en advies over ondersteuningsmogelijkheden, lotgenotencontact, tijdelijke vervanging van de mantelzorg, hulp bij aanvragen en regelzaken en belangenbehartiging.

Inhoud van de functie:

Contact maken met mantelzorgers en het bieden van een luisterend oor.

 

Mogelijke andere taken of werkzaamheden kunnen zijn:

 • Het in kaart brengen van de situatie van de mantelzorger, het bespreken van de mogelijkheden en het eventueel in gang zetten van hulp binnen en buiten Humanitas

 • Het geven van informatie en advies

 • Contacten onderhouden met nieuwe en bekende mantelzorgers in de wijk

 • Maatje voor een mantelzorger waarbij je gedurende een bepaalde periode regelmatig contact hebt en emotionele en/of praktische ondersteuning biedt

 • Het (mee-) organiseren van activiteiten voor mantelzorgers bijvoorbeeld lotgenotencontacten, ontspannings- of informatieve activiteiten.

 • Het meehelpen bij of geven van voorlichtingsactiviteiten (PR)

Hoeveel tijd vraagt het van je?

 • Minimaal 4 maximaal 8 uur per week?

Wat vragen we van je?

 • Affiniteit en ervaring met mantelzorgers en mantelzorgondersteuning

 • Plezier hebben in het omgaan met mensen

 • Kunnen luisteren

 • Zelfstandig kunnen werken

 • Verbondenheid met het werk van Humanitas

 • Zo nodig deelnemen aan overleggen

Wat krijg je van ons?

 • De ruimte om de dingen te doen die jij belangrijk vindt

 • De ruimte om jezelf te ontwikkelen

 • Goede begeleiding en ondersteuning door een beroepskracht van het Steunpunt Mantelzorg

 • Een nuttig en boeiend vrijwilligerswerk in een fijne vrijwilligersorganisatie waarbij je met veel verschillende mensen in contact komt.

 • Bij de functie passende trainingen, waaronder een introductietraining Humanitas,  een training communicatie (gespreksvoering) en mantelzorgondersteuning

 • Een vrijwilligersverzekering

   

  Heb je belangstelling, meld je aan bij het Meld- en informatiepunt van Humanitas, mip.groningen@humanitas.nl , 050-3126000. Wil je eerst meer informatie? Bel dan met  050-3126000/ 06- ?? of kom naar de voorlichtingsochtend, elke even week, woensdagmorgen van 9.30 – 11.00 uur, het Akerkhof zz 22.

  Vrijwilligerswerk doen bij Humanitas
  Ben je benieuwd naar onze projecten, activiteiten en vacatures? Kom dan naar onze voorlichtingsochtend! Die is iedere woensdag in de even weken bij Humanitas aan de Akerkhof Zuidzijde 22. De voorlichting duurt van 9.30 tot 11.30 uur. 

Terug naar overzicht