Groningen

Vluchtelingencoach

Bekijk hier ons filmpje

Humanitas afdeling Groningen Stad biedt maatschappelijke begeleiding aan vluchtelingen met een verblijfsvergunning die vanuit een AZC in Groningen komen wonen. Via individuele begeleiding met behulp van vrijwillige vluchtelingencoaches wordt er naar gestreefd dat deze vluchtelingen zo snel en goed mogelijk gaan wonen, integreren en participeren in de stad Groningen. Als er voorzien is in de basisbehoeften, worden vluchtelingen gedurende een periode van maximaal drie jaar verder ondersteund om hun eigen plek te kunnen vinden in de Groningse samenleving. In halfjaarlijkse gesprekken met de vluchteling wordt besproken hoe het met hem gaat, welke persoonlijke doelen hij heeft en welke stappen daarvoor nodig zijn. Daarvoor zijn wij op zoek naar meerdere:

Vrijwillige Vluchtelingencoaches:

 • Trajectcoach

Trajectcoach

De functie

 • Voeren van individuele gesprekken met vluchtelingen (eventueel met behulp van een tolk), waaronder intakegesprekken en voortgangsgesprekken.
 • Het inventariseren van de situatie van de vluchteling op diverse leefgebieden zoals wonen, gezondheid, financiën, werk en activiteit.
 • Het samen met de vluchteling in kaart brengen van dromen en wensen op het gebied van opleiding en werk en deze omzetten in concrete doelen.
 • Het signaleren van obstakels voor de vluchteling, het gezamenlijk zoeken naar oplossingen en zo nodig doorverwijzen.
 • Meedenken met de vluchteling over het uitbreiden van zijn sociale en professionele netwerk.
 • Het maken van een individueel plan (formuleren van doelen en stappen) samen met de vluchteling.
 • Het met de vluchteling evalueren van de genomen stappen.
 • Zorgdragen voor rapportage over de vluchteling (vastleggen van gegevens).

Wat we vragen

 • Iemand die zich voor langere tijd wil binden (minimaal een half jaar en bij voorkeur langer);
 • Iemand die  minimaal 1 dagdeel per week beschikbaar is;
 • Iemand met empathisch vermogen en persoonlijke aandacht voor de vluchteling;
 • Iemand met interesse in andere culturen;
 • Iemand met integriteit om vertrouwenspersoon te kunnen zijn;
 • Iemand met het vermogen om te motiveren en aan te zetten tot actie;
 • Iemand die oog heeft voor de kwaliteiten van een persoon en diens mogelijkheden.

Wat we bieden

 • Passende trainingen;
 • Ondersteuning van een vrijwillig coördinator en/of projectcoördinator;
 • Een functie waarin je werkt aan de persoonlijke groei van de vluchteling en die van jezelf;
 • Een functie waarin je je maatschappelijke betrokkenheid handen en voeten kan geven;
 • Werken in een leuk, gezellig team.

Reageren 

Lijkt het je leuk om trajectcoach te worden? Stuur dan een mail naar trajectondersteuning.groningen@humanitas.nl of bel naar het Meld- en Informatiepunt van Humanitas: 050 312 60 00. Wil je meer inhoudelijke informatie, neem dan contact op met de projectcoördinator Nils Kemper, N.Kemper@humanitas.nl.

Voorlichtingsbijeenkomsten

Wij hebben ook speciale voorlichtingsbijeenkomsten over het vrijwilligerswerk bij Maatschappelijke Begeleiding Vluchtelingen.

Over Maatschappelijke Begeleiding Vluchtelingen

Meer informatie over het project Maatschappelijke Begeleiding Vluchtelingen

Terug naar overzicht