Groningen

Vluchtelingencoach

Sinds vorig jaar zomer is de toestroom van vluchtelingen naar Nederland enorm toegenomen. Ging het in 2013 nog om ca. 80 nieuwe vluchtelingen in de stad Groningen, in 2016 zal dat aantal naar verwachting tegen de 500 lopen. De grootste groep betreft vluchtelingen uit Syrië. Humanitas begeleidt deze mensen bij hun vestiging in de stad Groningen.

Bij die begeleiding komt nogal wat kijken; er moeten veel praktische zaken worden geregeld zoals bijvoorbeeld het vinden van een woning, tekenen van contracten, aanvragen toeslagen, uitkering, lening, aanmelden bij een ziektekostenverzekering etc. Ruim  100 vrijwillige vluchtelingencoaches van Humanitas zijn hierbij betrokken.  We zijn daarom  op zoek naar nieuwe vluchtelingencoaches.

Lijkt het je wat om als vrijwilliger deze waardevolle taak op je te nemen? Meld je dan aan bij Sietkske Hofstra via tel.nr. 050 – 312 60 00 of per e-mail s.hofstra@humanitas.nl

Meer informatie over het project Maatschappelijke Begeleiding Vluchtelingen

Terug naar overzicht