Groningen

Vrijwillige Vluchtelingencoach

Humanitas afdeling Groningen Stad biedt maatschappelijke begeleiding aan vluchtelingen met een verblijfsvergunning die vanuit een AZC in Groningen komen wonen. Via individuele begeleiding met behulp van vrijwillige vluchtelingencoaches wordt er naar gestreefd dat deze vluchtelingen zo snel en goed mogelijk gaan wonen, integreren en participeren in de stad Groningen. Als er voorzien is in de basisbehoeften, worden vluchtelingen gedurende een periode van maximaal drie jaar verder ondersteund om hun eigen plek te kunnen vinden in de Groningse samenleving. In halfjaarlijkse gesprekken met de vluchteling wordt besproken hoe het met hem gaat, welke persoonlijke doelen hij heeft en welke stappen daarvoor nodig zijn.

Wil je meer weten, klik dan op de volgende link: Meer informatie over het project Maatschappelijke Begeleiding Vluchtelingen. Of kom langs bij één van de speciale voorlichtingsbijeenkomsten over het vrijwilligerswerk bij Maatschappelijke Begeleiding Vluchtelingen.

Voor dit project zijn wij op zoek naar meerdere:

Vrijwillige Vluchtelingencoaches:
- Startcoach
- Trajectcoach
- Businesscoach

Startcoach:

Wat het inhoudt

 • Je wordt aan een vluchteling gekoppeld voor c.a. 3 tot 6 maanden (meerdere personen coachen mag altijd);
 • Wekelijks spreek je samen af; op kantoor, bij de vluchteling thuis of elders;
 • Je ondersteunt en begeleidt de vluchteling naar zelfredzaamheid;
 • Je helpt met allerlei praktische zaken zoals brieven, contact met instanties, e.d.;
 • Ondersteunt in verschillende aspecten, o.a. een sociaal netwerk opbouwen, de buurt leren kennen, meegaan naar afspraken, een luisterend oor bieden, e.d.

 Wat we vragen

 • Iemand die minimaal 3 maanden beschikbaar is om een vluchteling te coachen;
 • Iemand die zich 2 à 4 uur per week wil inzetten voor deze vluchteling;
 • Iemand die regelmatig registreert wat er samen is gedaan;
 • Iemand die stabiel, geduldig, betrouwbaar is en vraagbaak kan zijn waar nodig;
 • Iemand die er plezier aan beleeft om een ander te stimuleren iets zelf te (leren)doen;
 • Iemand die in de zee van instanties en mensen een vast vertrouwd gezicht kan zijn voor de vluchteling.

Wat we bieden

 • Een passende koppeling voor beide partijen;
 • Passende trainingen, terugkom- en themabijeenkomsten;
 • Ondersteuning van een projectcoördinator en vrijwillige coördinatoren, die dagelijks aanwezig zijn op kantoor;
 • Veel mogelijkheden om deze doelgroep te kunnen ondersteunen en zichtbaar te kunnen bijdragen aan hun toekomst;
 • Een manier om je betrokkenheid om te zetten in daden.

Meer informatie of aanmelden

Wil je meer informatie of wil je aanmelden? Neem contact op met de projectcoördinator Nils Kemper (n.kemper@humanitas.nl). Je kunt ook bellen naar Meld- en Informatiepunt van Humanitas 050-312 60 00.

Trajectcoach:

Wat het inhoudt

 • Voeren van individuele gesprekken met vluchtelingen (eventueel met behulp van een tolk), waaronder intakegesprekken en voortgangsgesprekken.
 • Het inventariseren van de situatie van de vluchteling op diverse leefgebieden zoals wonen, gezondheid, financiën, werk en activiteit.
 • Het samen met de vluchteling in kaart brengen van dromen en wensen op het gebied van opleiding en werk en deze omzetten in concrete doelen.
 • Het signaleren van obstakels voor de vluchteling, het gezamenlijk zoeken naar oplossingen en zo nodig doorverwijzen.
 • Meedenken met de vluchteling over het uitbreiden van zijn sociale en professionele netwerk.
 • Het maken van een individueel plan (formuleren van doelen en stappen) samen met de vluchteling.
 • Het met de vluchteling evalueren van de genomen stappen.
 • Zorgdragen voor rapportage over de vluchteling (vastleggen van gegevens).

Wat we vragen

 • Iemand die zich voor langere tijd wil binden (minimaal een half jaar en bij voorkeur langer);
 • Iemand die  minimaal 1 dagdeel per week beschikbaar is;
 • Iemand met empathisch vermogen en persoonlijke aandacht voor de vluchteling;
 • Iemand met interesse in andere culturen;
 • Iemand met integriteit om vertrouwenspersoon te kunnen zijn;
 • Iemand met het vermogen om te motiveren en aan te zetten tot actie;
 • Iemand die oog heeft voor de kwaliteiten van een persoon en diens mogelijkheden.

Wat we bieden

 • Passende trainingen;
 • Ondersteuning door een vrijwillig coördinator en/of projectcoördinator;
 • Een functie waarin je werkt aan de persoonlijke groei van de vluchteling en die van jezelf;
 • Een functie waarin je je maatschappelijke betrokkenheid handen en voeten kan geven;
 • Werken in een leuk, gezellig team.

Meer informatie of aanmelden

Wil je meer informatie? Neem dan contact op met de projectcoördinator Nils Kemper (n.kemper@humanitas.nl). Wil je aanmelden, stuur dan een mail naar trajectondersteuning.groningen@humanitas.nl. Je kunt ook bellen naar Meld- en Informatiepunt van Humanitas 050-312 60 00.

Businesscoach:

Wat het inhoudt

 • Voeren van intakegesprekken met deelnemers;
 • Het begeleiden van deelnemers bij het starten van een onderneming;
 • Het ondersteunen van deelnemers bij het onderhouden van een onderneming;
 • Zorgdragen voor voortgang en afsluiting van ondersteunend contact.

Wat we vragen

 • Iemand die zich voor minimaal een half jaar wil binden aan het project;
 • Iemand met ervaring met ondernemen;
 • Iemand die zijn grenzen kan aangeven;
 • Iemand die zich verbonden voelen met Humanitas en de doelgroep;
 • Iemand die het leuk vindt om ook een junior businesscoach te begeleiden;
 • Iemand die de tijd en aandacht heeft.

Wat we bieden

 • Passende trainingen;
 • Ondersteuning van een vrijwillige coördinator en projectcoördinator;
 • Jaarlijks zichtbare erkenning voor je inzet;
 • Goed gevoel.

Meer informatie of aanmelden

Neem voor meer informatie contact op met de projectcoördinator Stefan Langenberg, S.Langenberg@humanitas.nl. Je kunt ook bellen via Meld- en Informatiepunt van Humanitas 050-312 60 00.

Terug naar overzicht