Groningen

Vrijwillige Vluchtelingencoach

Humanitas afdeling Groningen Stad biedt maatschappelijke begeleiding aan vluchtelingen met een verblijfsvergunning die vanuit een AZC in Groningen komen wonen. Via individuele begeleiding met behulp van vrijwillige vluchtelingencoaches wordt er naar gestreefd dat deze vluchtelingen zo snel en goed mogelijk gaan wonen, integreren en participeren in de stad Groningen. Als er voorzien is in de basisbehoeften, worden vluchtelingen gedurende een periode van maximaal drie jaar verder ondersteund om hun eigen plek te kunnen vinden in de Groningse samenleving. In halfjaarlijkse gesprekken met de vluchteling wordt besproken hoe het met hem gaat, welke persoonlijke doelen hij heeft, welke stappen daarvoor nodig zijn en hoe onze vrijwilligers daarin kunnen ondersteunen. Daarvoor zijn wij op zoek naar meerdere:

Vrijwillige Vluchtelingencoaches

De functie

 • Je wordt aan een vluchteling gekoppeld voor een periode van minimaal 6 maanden;
 • Je ondersteunt en begeleidt de vluchteling naar zelfredzaamheid;
 • Je helpt met allerlei praktische zaken zoals brieven, contact met instanties, en/of  je denkt mee met de vluchteling over diverse leefgebieden zoals wonen, gezondheid, financiën, werk en vrijetijdsbesteding.

Wat we vragen

 • Je bent minimaal 6 maanden beschikbaar om een vluchteling te coachen;
 • Je wilt je minstens 1 dagdeel per week inzetten voor deze vluchteling;
 • Er kan om een VOG worden gevraagd (kosten worden vergoed);
 • Je hebt empathisch vermogen en persoonlijke aandacht voor de vluchteling;
 • Je hebt het vermogen om te motiveren en aan te zetten tot actie;
 • Je hebt interesse in andere culturen;

Wat we bieden

 • Een zorgvuldige      match van vrijwilliger en vluchteling;
 • Een introductietraining      (verplicht) en meerdere specifieke trainingen en themabijeenkomsten;
 • Individuele ondersteuning      door vrijwillige coördinatoren;
 • Een functie waarin je      werkt aan de persoonlijke groei van de vluchteling en die van jezelf;
 • Een manier om je      betrokkenheid om te zetten in daden;

Meer informatie en aanmelden
Neem voor meer informatie, interesse of vragen contact op met projectcoördinator Nils Kemper (n.kemper@humanitas.nl) of bel naar het Meld- en Informatiepunt (MIP) 050 312 60 00.

Voorlichtingsbijeenkomsten
Wij hebben ook speciale voorlichtingsbijeenkomsten over het vrijwilligerswerk bij Maatschappelijke Begeleiding Vluchtelingen.

Over Maatschappelijke Begeleiding Vluchtelingen
Meer informatie over het project Maatschappelijke Begeleiding Vluchtelingen

 

Filmpje MBV

In dit filmpje vertellen we meer over de Maatschappelijke Begeleiding Vluchtelingen.

//www.youtube-nocookie.com/embed/mYAJLrq9b_w
Terug naar overzicht