Groningen

Vluchtelingencoach

Bekijk hier ons filmpje

Humanitas afdeling Groningen Stad biedt maatschappelijke begeleiding aan vluchtelingen met een verblijfsvergunning die vanuit een AZC in Groningen komen wonen. Via individuele begeleiding met behulp van vrijwillige vluchtelingencoaches wordt er naar gestreefd dat deze vluchtelingen zo snel en goed mogelijk gaan wonen, integreren en participeren in de stad Groningen. Als er voorzien is in de basisbehoeften, worden vluchtelingen gedurende een periode van maximaal drie jaar verder ondersteund om hun eigen plek te kunnen vinden in de Groningse samenleving. In halfjaarlijkse gesprekken met de vluchteling wordt besproken hoe het met hem gaat, welke persoonlijke doelen hij heeft en welke stappen daarvoor nodig zijn. Daarvoor zijn wij op zoek naar meerdere:

Vrijwillige Vluchtelingencoaches:

 • Trajectcoach
 • Businesscoach

Trajectcoach

De functie

 • Voeren van individuele gesprekken met vluchtelingen (eventueel met behulp van een tolk), waaronder intakegesprekken en voortgangsgesprekken.
 • Het inventariseren van de situatie van de vluchteling op diverse leefgebieden zoals wonen, gezondheid, financiën, werk en activiteit.
 • Het samen met de vluchteling in kaart brengen van dromen en wensen op het gebied van opleiding en werk en deze omzetten in concrete doelen.
 • Het signaleren van obstakels voor de vluchteling, het gezamenlijk zoeken naar oplossingen en zo nodig doorverwijzen.
 • Meedenken met de vluchteling over het uitbreiden van zijn sociale en professionele netwerk.
 • Het maken van een individueel plan (formuleren van doelen en stappen) samen met de vluchteling.
 • Het met de vluchteling evalueren van de genomen stappen.
 • Zorgdragen voor rapportage over de vluchteling (vastleggen van gegevens).

Wat we vragen

 • Iemand die zich voor langere tijd wil binden (minimaal een half jaar en bij voorkeur langer);
 • Iemand die  minimaal 1 dagdeel per week beschikbaar is;
 • Iemand met empathisch vermogen en persoonlijke aandacht voor de vluchteling;
 • Iemand met interesse in andere culturen;
 • Iemand met integriteit om vertrouwenspersoon te kunnen zijn;
 • Iemand met het vermogen om te motiveren en aan te zetten tot actie;
 • Iemand die oog heeft voor de kwaliteiten van een persoon en diens mogelijkheden.

Wat we bieden

 • Passende trainingen;
 • Ondersteuning van een vrijwillig coördinator en/of projectcoördinator;
 • Een functie waarin je werkt aan de persoonlijke groei van de vluchteling en die van jezelf;
 • Een functie waarin je je maatschappelijke betrokkenheid handen en voeten kan geven;
 • Werken in een leuk, gezellig team.

Reageren 

Neem voor meer informatie contact over de Trajectcoach op met de projectcoördinator Mwale Ann Mhango via m.mhango@humanitas.nl of door te bellen met het Meld- en Informatiepunt 050 312 60 00.

Businesscoach

Statushouders (vluchtelingen) die aan de Gemeente Groningen worden gekoppeld gaan een traject in waarin vrijwilligers van Humanitas hen begeleiden bij het inrichten van hun nieuwe leven. In oktober is Humanitas begonnen met een nieuw project: Project Inspiratie Programma (PIP). In het PIP begeleiden vrijwilligers de statushouders bij het starten van hun eigen onderneming. Hiervoor zijn wij op zoek naar Businesscoaches.

De functie

 • Voeren van intakegesprekken met deelnemers;
 • Het begeleiden van deelnemers bij het starten van een onderneming;
 • Het ondersteunen van deelnemers bij het onderhouden van een onderneming;
 • Zorgdragen voor voortgang en afsluiting van ondersteunend contact.

 Wat we vragen

 • Iemand die zich voor minimaal een half jaar wil binden aan het project;
 • Iemand met ervaring met ondernemen;
 • Iemand die zijn grenzen kan aangeven;
 • Iemand die zich verbonden voelen met Humanitas en de doelgroep;
 • Iemand die het leuk vindt om ook een junior businesscoach te begeleiden;
 • Iemand die de tijd en aandacht heeft.

Wat we bieden

 • Passende trainingen
 • Ondersteuning van een vrijwillige coördinator en projectcoördinator
 • Jaarlijks zichtbare erkenning voor je inzet
 • Goed gevoel

Reageren

Neem voor meer informatie over de Businesscoach contact op met de projectcoördinatoren Stefan Langenberg, S.Langenberg@humanitas.nl of via het Meld- en Informatiepunt 050 312 60 00.

Voorlichtingsbijeenkomsten

Wij hebben ook speciale voorlichtingsbijeenkomsten over het vrijwilligerswerk bij Maatschappelijke Begeleiding Vluchtelingen.

Over Maatschappelijke Begeleiding Vluchtelingen

Meer informatie over het project Maatschappelijke Begeleiding Vluchtelingen

Terug naar overzicht