Groningen

Vrijwillig Coördinatoren binnen het Cluster Opvoeden en Opgroeien

Wij zoeken vrijwillige coördinatoren voor onze projecten voor kinderen tussen
4 en 16 jaar. De kinderen hebben om verschillende redenen minder kans om mee te doen in de maatschappij; door een beperking, door armoede, door eenzaamheid of door een andere reden. 

De vrijwillig coördinator:

 • voert kennismakingsgesprekken met hulpvragers/ouders en vrijwilligers;
 • koppelt vrijwilligers aan hulpvragers;
 • is het eerste aanspreekpunt voor de vrijwilligers;
 • helpt bij de organisatie van themabijeenkomsten;
 • vormt samen met de andere vrijwillig coördinatoren een klein team dat verantwoordelijk is de uitvoering van het project.

 

Wij zijn op zoek naar vrijwillig coördinatoren die:

 • zich graag voor langere tijd willen binden aan onze projecten om het verschil te maken voor kinderen in de knel;
 • een aanvulling zijn op een klein team van ‘jonge honden’;
 • stabiel, geduldig, betrouwbaar zijn en mensenkennis hebben;
 • een vraagbaak kunnen zijn waar nodig, maar ook de ander de ruimte bieden om op eigen wijze het maatje zijn in te vullen;
 • vooral vragen kunnen stellen en niet snel oordelen;
 • zich verbonden voelen met Humanitas;
 • ruim de tijd en aandacht hebben om samen met het team het verschil te maken voor kinderen in de Stad.
 • rustig en betrouwbaar zijn en voldoende tijd hebben om met aandacht onze maatjeskoppels te begeleiden?

De vrijwillige coördinatoren koppelen kinderen aan vrijwilligers bij wie het kind/de jongere één keer per week een dagdeel samen iets onderneemt of één keer per maand kan logeren. De kinderen krijgen even extra aandacht, doen nieuwe ervaringen op. Hun wereld wordt verruimt. Bovendien krijgen de ouders hiermee een steuntje in de rug en worden zij even ontlast.

Neem voor meer informatie contact op met één van de projectcoördinatoren; Jeichien Martens j.martens@humanitas.nl of Roelie Veldhuis, projectcoördinator r.veldhuis@humanitas.nl

U kunt het ook bellen via 050-312 60 00 

Terug naar overzicht