Groningen

Vrijwillige tolk Tigrinya

* English version below

Humanitas afdeling Groningen Stad biedt maatschappelijke begeleiding aan vluchtelingen met een verblijfsvergunning die vanuit een AZC in Groningen komen wonen. Via individuele begeleiding met behulp van vrijwillige vluchtelingencoaches wordt er naar gestreefd dat deze vluchtelingen zo snel en goed mogelijk gaan wonen, integreren en participeren in de stad Groningen. Als er voorzien is in de basisbehoeften, worden vluchtelingen gedurende een periode van maximaal drie jaar verder ondersteund om hun eigen plek te kunnen vinden in de Groningse samenleving. In halfjaarlijkse gesprekken met de vluchteling wordt besproken hoe het met hem gaat, welke persoonlijke doelen hij heeft en welke stappen daarvoor nodig zijn. Daarvoor zijn wij op zoek naar meerdere: 

Vrijwillige tolken Tigrinya

De functie

 • Tolken bij individuele gesprekken met vluchtelingen, waaronder intakegesprekken en voortgangsgesprekken.
 • De gesprekken kunnen plaatsvinden bij Humanitas of bij de vluchteling thuis.
 • De gesprekken duren gemiddeld 1 á 2 uur.
 • De gesprekken gaan over alle leefgebieden (bijvoorbeeld opleiding, contacten, gezondheid).
 • De gesprekken zijn vertrouwelijk.

Wat we vragen

 • Iemand die kan vertalen van Tigrinya naar Nederlands of Engels;
 • Iemand met integriteit om vertrouwenspersoon te kunnen zijn;
 • Iemand die afstand kan bewaren en zich onpartijdig kan opstellen;
 • Iemand die minimaal 1 dagdeel per week beschikbaar is.

Wat we bieden

 • Ondersteuning van een vaste projectcoördinator;
 • Passende trainingen;
 • Ruimte om je eigen werktijden te kiezen;
 • Een functie waarin je bijdraagt aan de persoonlijke groei van de vluchteling;
 • Een functie waarin je je maatschappelijke betrokkenheid handen en voeten kan geven;
 • Werken in een leuk, gezellig team.

 Meer informatie of aanmelden 

Lijkt het je leuk om tolk te worden? Stuur dan een mail naar trajectondersteuning.groningen@humanitas.nl of bel naar het Meld- en Informatiepunt van Humanitas: 050 312 60 00. Wil je meer inhoudelijke informatie, neem dan contact op met de projectcoördinator Nils Kemper, N.Kemper@humanitas.nl. Meer informatie over het project vind je hier.

-----------------------------------------------------------

 * English version below

Humanitas Groningen City offers social support to refugees with a permit who start living in Groningen from an AZC. With individual support from volunteer refugee coaches we strive to make refugees at home in Groningen. If their basic needs are taken care of, refugees will be supported for a maximum period of three years to settle in the Groningen society. In bi-annual conversations with the refugees we discuss how he or she is doing, which personal goals they want to achieve en what Humanitas can offer in support of these goals. To make this possible we are looking for:

Volunteer translators Tigrinya

Job description

 • Translating at individual appointments with refugees.
 • The appointments take place at Humanitas or at the homes of refugees.
 • The appointments usually take between 1 and 2 hours.
 • The appointments are about all aspect of life (for instance education, social contacts, health)
 • What is discussed at these appointments is confidential.

What we ask

 • Someone who can translate Tigrinya to either Dutch or English;
 • Someone with integrity who can be a confidant;
 • Someone who can remain neutral during these conversations;
 • Someone who is available once a week;

What we offer

 • Support from a designated coordinator;
 • Adequate training;
 • Flexible work schedule;
 • Work that helps refugees in Groningen to grow;
 • Work that translates social awareness into action;
 • A welcoming and social team;

More information?
If you require any further information feel free to contact us. E-mail: trajectondersteuning.groningen@humanitas.nl or call Meld- en Informatiepunt from Humanitas: 050 312 60 00. Nils Kemper is the projectcoördinator. You can contact him if you need more information about the project. E-mail: N.Kemper@humanitas.nl.

 

 

 

Terug naar overzicht