Informatie voor verwijzers

Fijn dat je benieuwd bent naar wat een vrijwilliger betekenen kan!

Vrijwilligers doen het werk
Humanitas is een vrijwilligersvereniging waar ook beroepskrachten werken. In principe wordt al het uitvoerende en bestuurlijke werk door vrijwilligers gedaan. Beroepskrachten zorgen ervoor dat vrijwilligers goed toegerust zijn en activiteiten goed op elkaar afgestemd zijn. Als verwijzer merk je dat in onze werkwijze, bijvoorbeeld in ons door vrijwilligers bemenste MIP, hét centrale meld- en informatie punt.

Goed in preventie
De meeste vrijwilligers zijn vooral goed in het bieden van lichtere preventieve ondersteuning aan deelnemers en gezinnen. Daar waar ook hulpverlening betrokken is, vraagt het om meer afstemming en helderheid over verwachtingen. Vaak is er dan ook een van onze beroepskrachten betrokken.

Onze uitgangspunten

 • Iemand moet zélf willen
  en de ondersteuning van een vrijwilliger zien zitten.
 • Ook een vrijwilliger moet het zien zitten
  niet voor elke hulpvraag is een vrijwilliger te vinden.
 • Deelnemer en vrijwilliger zijn gelijkwaardig
  en helemaal vrij om het contact samen vorm te geven.
 • De ondersteuning is tijdelijk
  totdat iemand zelf weer verder kan.

Aanmelden
Het aanmelden verloopt via het Meld- en Informatiepunt, T 050 - 3126000, mip.groningen@humanitas.nl. Wil je even sparren met een projectcoördinator? Dan vind je hier het overzicht met contactgegevens