Betsie Burema

Betsie Burema (63) behoort bij Humanitas tot de eerste lichting participatie-trainers voor nieuwkomers in Nederland. Daarvoor had ze als vluchtelingencoach al ervaring opgedaan in het werken met mensen uit andere culturen.

Betsie heeft altijd in de zorg gewerkt als leidinggevende. Ze werkte bij verschillende zorgorganisaties in de stad en provincie. Een jaar geleden is ze met haar werk gestopt. Ze had geen zin om thuis te zitten 'nietsdoen' en daarom meldde ze zich bij Humanitas.

Vluchtelingencoach

Eind 2015 is Betsie regulier vluchtelingencoach geworden. “In die functie begeleid ik statushouders gedurende een wat langere tijd. Bijvoorbeeld bij het hele huisvestingstraject van een gezin. Dus ik vertel ze waar ze goedkope meubels kunnen kopen, ik help ze met het doorgeven van de meterstanden en regel samen met de vluchteling de verzekeringen die belangrijk zijn in dit land.” Daarnaast werkt Betsie ook als ad hoc vluchtelingencoach. “Daarbij doe je korte klussen, zoals samen met de nieuwkomers meegaan naar de woningcorporatie om het huurcontract te tekenen of naar de gemeente om zich in te laten schrijven in het bevolkingsregister.”

Participatietrainer

Dit najaar is Betsie ook nog aan de slag gegaan als één van de elf nieuwe participatie-trainers van Humanitas. In die functie geeft zij aan nieuwkomers een workshop waarin de Nederlandse waarden en normen, en de grondwet centraal staan. De workshop bestaat uit drie bijeenkomsten en wordt afgesloten met de ondertekening door de nieuwkomers van een zogenaamde participatieverklaring.

“De overheid heeft dit kortgeleden zo bepaald. Die wil daarmee dat nieuwkomers aangeven dat ze bereid moeten zijn de kernwaarden van hun nieuwe thuisland te respecteren. Ja, let wel: de nieuwe Nederlanders hoeven niet nieuwe waarden en normen voor 100 procent te omarmen, dat doen autochtone Nederlanders ook niet. Maar de overheid wil dat ze zich in ieder geval rekenschap geven van het feit dat ze nu in een andere cultuur leven dan waar ze vandaan komen en dat ze bekend zijn met de Nederlandse normen en waarden en dat ze bereid zijn deze te respecteren.”

Positieve energie

Betsie houdt erg van het contact met de nieuwkomers. “Het zijn vaak vriendelijke en hartelijke mensen. Ik krijg daar gewoon energie van.” Bovendien is voor Betsie de eerste workshop goed verlopen. “Van de Syriërs, de eerste groep die onze workshop volgde, kregen we de indruk dat ze de lesstof behoorlijk goed snapten. De bijeenkomsten beginnen steeds met een stukje uitleg – in het Engels -en wordt daarna gevolgd door een groepsdiscussie. We vragen dan: hoe vind je dit of herken je dat? Bijvoorbeeld koning Willem Alexander, moet die zich ook aan de wet houden, of geldt de wet alleen voor de gewone burgers? Dat hadden de Syrische cursisten redelijk goed in de gaten, ook al gaat het er in hun eigen land veel minder democratisch aan toe.”

“Het zijn vaak vriendelijke en hartelijke mensen. Ik krijg daar gewoon energie van.”

Wel reëel zijn

Betsie heeft overigens persoonlijk ondervonden dat het aanpassen aan de Nederlandse cultuur voor sommige nieuwkomers ook weer niet zonder problemen gaat. “Ik heb als vluchtelingencoach een tijd een Syrisch echtpaar van rond de 60 begeleid. We konden goed samen opschieten: ik kwam regelmatig bij hen thuis en we appten om de zoveel tijd. Maar dat stopte allemaal toen ik hen vertelde dat ik met een vrouw samenwoonde. Dat was kennelijk een brug te ver voor hen. Ik was daar eerst wel verdrietig over. Maar tegelijk accepteer ik het ook. Want zo zijn zij als moslims nou eenmaal opgevoed. Bovendien hadden mijn eigen ouders ook moeite met mijn seksuele voorkeur. En nu ben ik vluchtelingencoach van een Syrische moslim van 23 en die heeft er helemaal geen problemen mee. Daar ben ik wel blij om. Acceptatie van iemands geaardheid is misschien toch wel meer een generatie-ding dan een cultuur-ding.”

Om kort te gaan: Betsie beleeft over het algemeen veel plezier aan haar vrijwilligerswerk en hoopt er nog lang mee door te kunnen gaan.

oktober, 2016 l tekst: Dirk Goudberg / meer over Maatschappelijke Begeleiding Vluchtelingen