Groningen

Leonie Kolste, vrijwilligster in beeld

Leonie Kolste: ‘Humanitas staat open voor alles en iedereen’

Humanitas Groningen Stad is trots op haar minstens 1500 vrijwilligers. Een goed voorbeeld is Leonie Kolste, actief binnen de Jonge Mantelzorgers (JMZ). Ze kent de hulpverleningsorganisatie inmiddels goed, want de geboren Twentse zet zich al enkele jaren in voor Humanitas. Leonie is tweedejaars studente pedagogiek aan de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. De Groningse danst graag salsa en is in haar vrije tijd ook actief als vrijwilliger voor Humanitas.
 
Ze begon bij een voorleesproject, bedoeld voor mensen met een taalachterstand. ,,Ik las voor aan de jongste dochter van een familie uit Colombia, een meisje van drieënhalf jaar. Haar moeder zat er bij. Het voorlezen had ook een positief effect op de Nederlandse taalontwikkeling van de ouders. Het was dankbaar en leuk werk dat zicht- en hoorbaar effect had’’, vertelt de 33-jarige Leonie.
 
Vervolgens werd ze vrijwilliger bij de Jonge Mantelzorgers, waar ze ook een maatje van een JMZ-er is. Deze groep tot pakweg 22 á 23 jaar woont nog thuis en verzorgt bijvoorbeeld een autistisch broertje of een verslaafde moeder, zoals Leonie met enkele praktijkvoorbeelden onderstreept. ,,Wat me in de JMZ aanspreekt? Het is van belang dat een onzichtbare groep hulp krijgt. Daar zet ik me graag voor in. Dit voorjaar zijn we met twee hele bussen vol naar Walibi (Biddinghuizen, Flevoland) geweest. Dat ging uit van Humanitas. Er waren veel nieuwe mantelzorgers bij. Het is belangrijk dat zij gezien worden, zo’n uitstapje betekent veel voor hen.’’
 

Stagiaire

Van medio 2013 tot medio 2014 was Leonie als stagiaire aan Humanitas verbonden. Ze regelde bijvoorbeeld gastlessen op basisscholen. ,,Ik gaf ze niet zelf, maar organiseerde ze wel of ik vroeg of er interesse voor bestond.’’ Verder zat ze in een team dat activiteiten zoals lasergamen en een sinterkerst-bijeenkomst organiseerde. Tevens deed ze aan sponsorwerving. Leonie spreekt van ,,goed werk, heel nodig en dankbaar. Het is fijn om te helpen aan de samenleving, waarin oog is voor iedereen. Daar lever ik graag een bijdrage aan.’’ Van haar stageperiode zegt ze veel te hebben opgestoken.
 
Over enkele jaren hoopt ze als pedagoge aan de slag te gaan. Voorlopig is Leonie weer een zeer gemotiveerde Humanitas-vrijwilliger. Samen met collega Charissa is ze bezig een jmz-chat te ontwikkelen. ,,Een gespreksgroep voor JMZ die met elkaar kunnen praten of hoe het is om jonge mantelzorger te zijn. Je moet er tijd voor willen uittrekken. Je bereidt de chat voor, dan de chat zelf en daarna de evaluatie.’’

Leonie typeert Humanitas als ,,een verrijking voor de samenleving. Wat als Humanitas er niet meer was?’’ De vraag klinkt bijna retorisch. ,,Humanitas is onbaatzuchtig en heel waardevol. Voor de medewerkers geldt dat net zo, vind ik. Ze staan open voor vrijwel alles en iedereen. Voor mij is die houding zichtbaar en voelbaar.’’ Was getekend: Leonie Kolste.