Kind Wel Thuis - Hoeksche Waard

Wel Thuis wil met de inzet van vrijwilligers meer stabiliteit en continuïteit bieden aan gezinnen waar een jeugdbeschermingsmaatregel van kracht is.

Het zal je maar gebeuren: je kinderen onder toezicht gesteld door de jeugdbescherming. Het heeft een grote impact op je leven en daardoor komt er veel op je af. Gesprekken met de voogd en waarschijnlijk ook met school, verslagen die gelezen moeten, de rechtbank. 

Als je het fijn vindt om hier ondersteuning bij te krijgen en bij andere zaken kan je contact opnemen met de coördinator van Wel Thuis. Zij zal een intakegesprek met je doen om te onderzoeken waar je behoefte aan hebt en daarna een (bij jou passende) vrijwilliger voor je zoeken.

Die vrijwilliger komt regelmatig bij je thuis en samen zorgen jullie er voor dat de contacten met de jeugdbescherming goed verlopen en dat er continuïteit in de samenwerking is. Zijn/haar hulp is onafhankelijk en alleen gericht op het welzijn van jouw gezin. Hij/zij  kan je helpen met alledaagse zaken zoals de opvoeding, contacten met instanties of met huiswerk. 

Ook probeert de vrijwilliger je eigen kracht en die van je gezin te versterken en biedt ondersteuning bij  het vergroten van jullie sociale netwerk en leert je dat ook te benutten. Hij/zij is eigenlijk een rolmodel binnen je gezin, een vraagbaak en een steun en toeverlaat.

De vrijwilligers moeten vooraf een training volgen en ze worden bij hun werk begeleid door de coördinator van Humanitas. Wel Thuis is bedoeld voor gezinnen waar een jeugdbeschermingsmaatregel geldt. Jeugdbescherming blijft eindverantwoordelijk voor de veiligheid van het kind of de kinderen.

 

Kind Wel Thuis

Samenwerking tussen gezin, vrijwilliger en professional

//www.youtube-nocookie.com/embed/9bveZ_bI5iQ