VGZ Hoeksche Waard Polis

Vanaf 1 januari 2019 kunnen alle inwoners van de Hoeksche Waard gebruik maken van een collectieve zorgverzekering, het VGZ Rotterdampakket. Door de uitgebreide dekking is de nieuwe verzekering aantrekkelijk voor iedereen.

Heeft u een gezinsinkomen tot het de inkomensgrenzen in onderstaan tabel? Dan is het wettelijk eigen risico meeverzekerd. U betaalt € 0,00 aan eigen risico als u zorg gebruikt. Tevens zijn de eigen bijdragen ook meeverzekerd. Daarnaast ontvangt u ook nog een € 40,00 korting op de premie. Indien u een hoger gezinsinkomen heeft kunt u ervoor kiezen het wettelijk eigen risico in termijnen te betalen. U ontvangt geen korting op de premie.

Inkomensgrenzen:
Leeftijd tussen 18 jaar en persioensgerechtigde leeftijd   Alleenstaan (ouder) 1231,00   Gehuwd / Samenwondend 1758,00
Ouder dan pensioengerechtigde leeftijd   alleenstaand (ouder) 1385,00  gehuwd / samenwonend 1893,00
Wonend in een inrichting  alleenstaand ( ouder) 424,00  Gehuwd / samenwonend  688,00
De totale premie voor het VGZ Rotterdampakket bedraagt € 140,28 ( Indien u gezinsinkomen tot de inkomensgrenzen in)
Dit houdt in dat u voor € 113,41 een basisverzekering en een zeer ruime aanvullende verzekering heeft.
Indien u veel zorgkosten heeft, of verwacht deze te gaan krijgen aankomend jaar, dan is het aan te rade gebruik te maken van deze verzekering.
https://www.vgz.nl/hoekschewaard

 

VGZ_Volledige_Flyer.pdf VGZ_Volledige_Flyer
VGZ_Volledige_Flyer Download ‘VGZ_Volledige_Flyer.pdf’: /siteassets/locaties/hoeksche-waard/VGZ_Volledige_Flyer.pdf
Terug naar het nieuwsoverzicht