Over de afdeling

Humanitas Aa en Hunze

Een team van 15 vrijwilligers helpt jaarlijks meer dan honderd mensen met het op orde brengen van hun administratie.

Ook maakt Humanitas het mogelijk dat jaarlijks een 10-tal kinderen uit onze gemeente kunnen genieten van een heerlijke week vakantie.

Het Bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Henny van der Maas, voorzitter

Geert Smeenge , penningmeester & secretaris

[vacature] , bestuurslid vrijwilligerszaken

Meer informatie

Factsheet 2020