Onze activiteiten

Humanitas Gedetineerdenbezoek

Gedetineerdebezoek: contact tussen gedetineerden en de wereld 'buiten'. Vrijwilligers bezoeken gedetineerden die weinig of geen bezoek krijgen en bieden nazorg aan ex-gedetineerden.

Taalent

Humanitas Taalent: hulp aan volwassenen die moeite hebben met de Nederlandse taal. Een Taalent-vrijwilliger helpt met lezen, schrijven en/of spreken.  

Home-Start

Home-Start: ondersteuning van gezinnen met kinderen van 0-14 jaar.  Een vrijwilliger biedt een luisterend oor, geeft tips en wijst op voorzieningen en regelingen. 

Match

Match: een maatjesproject voor kinderen en jongeren van 4-24 jaar. Een Match-maatje biedt vriendschap en steun bij lastige situaties thuis of op school.

Gezin en verlies

Gezin en verlies: Ondersteuning en begeleiding van kinderen/jongeren en hun ouders bij verdriet door verlies. Dat kan zijn na overlijden, een ernstige ziekte of na echtscheiding.

Gezin in Balans

Gezin in Balans: verder met je leven na detentie. Vrijwilligers ondersteunen (ex-)gedetineerden bij het weer op de rails krijgen van hun leven, tijdens en na detentie.

Wel Thuis

Wel Thuis: aanvullende ondersteuning in gezinnen waarbij hulpverlening is betrokken. De Wel Thuis-vrijwilliger helpt een gezin met alledaagse zaken, zoals de opvoeding, contacten met instanties en huiswerk.

Steun bij Rouw

Steun bij rouw: ondersteuning van volwassenen die te maken hebben met een verlies. De Steun bij rouw-vrijwilliger biedt individuele ondersteuning. Het is ook mogelijk deel te nemen aan een lotgenotengroep.

Huisbezoek

Huisbezoek: een maatjesproject voor mensen die eenzaam zijn of dreigen te worden. Een vrijwilliger van Huisbezoek helpt bij het vinden van oplossingen voor eenzaamheid.  

Levensboek

Levensboek: een levensgeschiedenis op papier (laten) zetten. Een Levensboek-vrijwilliger helpt bij het verwoorden en schrijven van je levensverhaal.

Humanitas Kindervakantieweken

Humanitas Kindervakantieweken Een gezinsvakantie niet mogelijk? Met de Humanitas Kindervakantieweken kan je kind toch op vakantie.

Get a Grip

Get a Grip: biedt Almeerders tussen de 16 en 24 jaar hulp bij geldzaken.

Back-up

Back-up Wekelijkse ondersteuning aan kinderen en jongeren  tussen de 4 en 24 jaar die zelf of binnen hun gezin te maken hebben met een psychische, lichamelijke of geestelijke beperking.

Budgetmaatje

Heb je betalingsachterstanden of schulden, dan kan een Budgetmaatje ondersteuning bieden.

Humanitas Detentiemaatjes

Een detentiemaatje helpt mensen om na detentie hun leven weer op te pakken. Bijvoorbeeld door praktische hulp bij het regelen van zaken zoals inkomsten, woonruimte en ziektekostenverzekering.

Unlimited

Unlimited Jonge nieuwkomers (18 tot 28 jaar) vinden hun plek in Almere.