Steun bij Rouw

Het verlies van een partner, familielied of goede vriend is een ingrijpende gebeurtenis. Een vrijwilliger van Steun bij rouw biedt vanuit (h)erkenning een luisterend oor.

Rouwen om een overleden dierbare leidt vaak tot gevoelens van eenzaamheid, boosheid, angst en/of wanhoop. Het lijkt of niets er meer toe doet. Het leven gaat door maar is voor jou nooit meer hetzelfde.

Iedereen rouwt op z’n eigen manier en in z'n eigen tempo. Een vrijwilliger van Steun bij rouw weet uit eigen ervaring wat rouwen betekent. Hij of zij biedt een luisterend oor, (h)erkenning en troost.

Lotgenotengroep
Vier keer per jaar organiseren we een lotgenotengroep. In zes bijeenkomsten staan we stil bij thema’s als omgaan met verlies en emoties, de lege plek in je leven en hoe nu verder. Ondanks de verschillende verlieservaringen is er altijd sprake van (h)erkenning van gevoelens en verbondenheid. 

Voor meer informatie download de folder.