Lotgenotengroep: Steun bij rouw

Wil je liever praten met lotgenoten? In zes bijeenkomsten staan we stil bij thema’s als omgaan met verlies en emoties, de lege plek in je leven en hoe nu verder. Ondanks de verschillende verlieservaringen van de deelnemers is er altijd sprake van (h)erkenning van gevoelens en verbondenheid. 6 december a.s. start de eerst volgende lotgenotengroep voor volwassenen.

Vier keer per jaar organiseren we een lotgenotengroep. Op 6 december a.s. start Humanitas Almere een lotgenotengroep voor volwassenen die een verlies door overlijden hebben meegemaakt. Tijdens 6 bijeenkomsten staan we stil bij wat het gemis voor jou betekent en hoe je verder kunt. De groepsgrootte bestaat uit 4 tot 7 deelnemers.

Elke bijeenkomst komt een ander thema aan bod. In een open sfeer kan er worden gepraat over het verlies van uw dierbare. Herkenning en erkenning zijn hierin de sleutelwoorden. De lotgenotengroep zal begeleid worden door twee getrainde ervaringsdeskundige begeleiders (vrijwilligers).

De groep start bij voldoende aanmeldingen. Later in het jaar start er mogelijk een lotgenotengroep specifiek gericht op een bepaald verlies, bijvoorbeeld een lotgenotengroep met betrekking tot het verlies van een kind. Dit is afhankelijk van de aard van de aanmeldingen.

De lotgenotengroepen vinden vier maal per jaar plaats, dit jaar zal er ook nog een groep starten medio december. Naast lotgenotengroepen biedt Humanitas Steun bij Rouw ook individuele ondersteuning aan volwassenen. Deelname aan Steun bij Rouw is kosteloos.

Data Lotgenotengroep:

Op de dinsdagen: Dinsdag 6 december, dinsdag 13 december, dinsdag 20 december, dinsdag 3 januari 2017, dinsdag 10 januari 2017 en  dinsdag 17 januari 2017.

Voor meer informatie: N.Huisman@humanitas.nl

Terug naar overzicht