Humanitas bij Doodgewoon-markt

Op zaterdag 30 januari hadden Gezin en Verlies en Steun bij Rouw een stand op de informatiemarkt ‘Doodgewoon’ in De nieuwe bibliotheek. Organisaties die raakvlak hebben met verlies en herdenken presenteren zich daar.

Humanitas kreeg bij haar stand veel bezoekers die informatie wilden over het vrijwilligerswerk of hoe ze kunnen deelnemen aan een van de twee projecten. Ook werden er persoonlijke verhalen verteld. Soms konden we bij iemand een troostende arm om de schouders slaan.

Dank aan alle vrijwilligers die regen en wind trotseerden om de Humanitas-stand te bemensen!

Terug naar het nieuwsoverzicht