Over ons

Humanitas is er voor mensen die het even niet in hun eentje redden. In Almere ondersteunen we stadsgenoten via ruim twintig activiteiten. Je kunt een beroep op ons doen voor o.a. het doorbreken van eenzaamheid, het (beter) leren van de taal, het verwerken van verlies, opvoedingsvraagstukken en het aanpakken van financiële problemen.

Humanitas Almere is een professionele vrijwilligersorganisatie. Belangrijke waarden in ons werk zijn: regie over je eigen leven, samenleven op basis van gelijkwaardigheid, inspelen op wat er leeft in de maatschappij en verantwoordelijkheid nemen voor jezelf en voor een ander. We zijn er voor alle Almeerders, ongeacht hun levensovertuiging, leeftijd en cultuur.

Binnen onze afdeling zijn ruim 600 vrijwilligers actief. Dankzij hen kunnen we vele activiteiten aanbieden voor kinderen, jongeren en volwassenen.

Dit doen we bij Humanitas Almere:

Gedetineerdenbezoek Contact tussen gedetineerden en de wereld ‘buiten’

Get a Grip 
Biedt Almeerders tussen de 16 en 24 jaar hulp bij geldzaken.

Gezin in Balans  
Ondersteuning van (ex-)gedetineerden bij het weer op de rails krijgen van hun leven

Gezin en verlies
Begeleiding van kinderen/jongeren en hun ouders bij verlies door dood en scheiding

Home-Start 
Ondersteuning van gezinnen met kinderen van 0 - 14 jaar

Huisbezoek 
Contact met mensen die eenzaam zijn of dreigen te worden

Kindervakantieweken
Een week onbezorgd vakantieplezier voor kinderen van 6 - 12 jaar

Levensboek 
Het op papier (laten) schrijven van je levensgeschiedenis

Match
Contact met een maatje voor kinderen en jongeren van 4 - 24 jaar

Steun bij rouw
Individuele en groepsondersteuning van volwassenen die leven met verlies

Taalent
Taalondersteuning voor volwassenen die moeite hebben met lezen, schrijven en/of spreken

Thuisadministratie 
Ordening van administratie bij betalingsachterstanden en schulden

Wel Thuis
Aanvullende ondersteuning in gezinnen waarbij (jeugd)hulpverlening is betrokken