Sterprogramma

Een lotgenotenprogramma voor kinderen van 8-12 jaar en jongeren van 12-23 jaar met een verlies door de dood.

Als kinderen en jongeren een verlies in het gezin meemaken, verandert er nogal wat in hun leven. Ze ervaren gevoelens en gedachten die ze nog nooit ervaren hebben. Thuis worden veel dingen anders; de sfeer is niet meer hetzelfde, er is verdriet, er is een lege stoel aan tafel, de vertrouwde rituelen worden aangepast, taken moeten herverdeeld worden. Daarbij zijn kinderen geneigd om zich verantwoordelijk te voelen voor hun verdrietige ouder(s) en soms zelfs voor de gang van zaken thuis. Het Humanitas Sterprogramma is er speciaal voor hen.

  • Het Sterprogramma biedt kinderen van 8 tot 12 jaar en jongeren van 12 tot 23 jaar  in groepsverband de mogelijkheid om op creatieve manieren hun ervaringen, gevoelens en gedachten te benoemen en herkennen.
  • In zes bijeenkomsten doorlopen ze samen met leeftijdsgenoten hun eigen proces.
  • De bijeenkomsten vinden plaats op een centrale locatie in Almere.
  • Ouders worden nauw betrokken bij het Sterprogramma.
  • De bijeenkomsten staan onder leiding van deskundige coaches van Humanitas Gezin en verlies Almere.
  • Aan het volgen van het Sterprogramma zijn geen kosten verbonden.

Voor wie is het Sterprogramma?

  • Kinderen van 8 tot 12 jaar waarvan een gezinslid is overleden (Sterprogramma kinderen).
  • Jongeren van 12 tot 23 jaar waarvan een gezinslid is overleden (Sterprogramma jongeren).
  • Ouders van deelnemende kinderen en jongeren.

Wat hebben kinderen en  jongeren aan het Sterprogramma?

Na het volgen van het Sterprogramma kunnen kinderen en jongeren hun gevoelens benoemen en plaatsen. Ze voelen zich bijvoorbeeld minder alleen, verdrietig, angstig en boos. Ze weten dat zij geen schuld hebben aan het overlijden. De meeste kinderen en jongeren voelen zich naderhand beter over zichzelf en hun leven. Het contact tussen kind/jongere en ouders verbetert in veel gevallen.

Hier kunt u zien wanneer de eerstvolgende programma's van start gaan: Ster Kinderen en  Ster Jongeren.

Meer informatie of aanmelden?

Wilt u meer informatie over het Sterprogramma of wilt u een/uw kind aanmelden? U kunt voor het Sterprogramma jongeren bellen of mailen met Naomi den Engelsman, tel 06 13 10 16 20, n.denengelsman@humanitas.nl. Voor Sterprogramma kinderen kunt u contact opnemen met Saskia Koning, tel. 06 35 11 1480, s.koning@humanitas.nl.