Wel Thuis zoekt betrokken vrijwilligers

Humanitas Almere zoekt vrijwilligers voor het project Wel Thuis. Als vrijwilliger bij Wel Thuis word je gekoppeld als aanvulling op hulpverlening in een gezin dat begeleid wordt door een jeugdbescherming- of jeugdzorginstelling. Jouw taak is dat ouders zich gezien en gesteund voelen en dat ouders de regie weer kunnen nemen in hun leven en opvoeding. Iets voor jou?
Gezinnen van Wel Thuis kunnen gezinnen zijn waarvan één of meer kinderen (mogelijk) onder toezicht (komen te) staan of uit huis geplaatst zijn. Bij deze gezinnen is vaak sprake van ernstige opvoed- en opgroeiproblemen die al langere tijd bestaan. Bij deze gezinnen lukt het meestal niet om de problemen zelf, of met lichte hulp te overwinnen. De jeugdzorginstelling blijft eindverantwoordelijk. De vrijwilliger versterkt de eigen kracht van het gezin en zorg je ervoor dat zij weer vertrouwen krijgen in hun eigen mogelijkheden.
Werkzaamheden:
 • Doorbreken sociaal isolement,
 • Aangeleerde opvoedingsvaardigheden laten inslijten
 • Ouders ontlasten
 • Ouders stimuleren goed voor zichzelf te zorgen
 • Praktische hulp bieden bij het reilen en zeilen van het gezin
Werktijden: één dagdeel per week voor de duur van één jaar.
Wij zoeken mensen die:
 • een neutrale houding kunnen  in nemen t.o.v. gezin en hulpverlening
 • over voldoende levenservaring beschikken
 • een evenwichtige persoonlijkheid hebben en in staat zijn tot reflectie
 • voldoende kennis en ervaring hebben over het opvoeden van kinderen
 • stevig in de schoenen staan en stressbestendig zijn
 • respectvol om kunnen gaan met de waarden, normen en gewoontes van het gezin
één dagdeel per week beschikbaar zijn en zich voor een jaar kunnen verbinden aan een gezin
Wat wij bieden:
 • Een uitgebreide, toegepaste training
 • Professionele begeleiding, altijd iemand om op terug te vallen
 • Terugkombijeenkomsten en themabijeenkomsten met collega-vrijwilligers
 • Reiskostenvergoeding
Voor vrijblijvende informatie: Ben je geïnteresseerd?
Laat dan wat van je horen. Stuur je reactie naar n.marissen@humanitas.nl. Heb je eerst nog een vraag? Bel dan gerust met Nienke Marissen (06 35 12 24 66), projectcoördinator van Wel Thuis. 
Terug naar overzicht