Almere/Zeewolde

Onze activiteiten

Thuisadministratie

Humanitas Thuisadministratie: ordening van administratie, o.a. bij schulden. Als je door welke reden dan ook het overzicht over je financiĆ«n bent kwijtgeraakt, helpt een vrijwilliger van Humanitas je weer op weg.

Gedetineerdebezoek

Gedetineerdebezoek: contact tussen gedetineerden en de wereld 'buiten'. Vrijwilligers bezoeken gedetineerden die weinig of geen bezoek krijgen en bieden nazorg aan ex-gedetineerden.

Taalent

Humanitas Taalent: hulp aan volwassenen die moeite hebben met de Nederlandse taal. Een Taalent-vrijwilliger helpt met lezen, schrijven en/of spreken.  

Begeleide Omgangsregeling (BOR)

Begeleide Omgangsregeling (BOR): een ontmoetingsplek voor kinderen en gescheiden ouders. BOR-vrijwilligers helpen het contact tussen ouders en kind op een positieve manier vorm te geven. 

Home-Start

Home-Start: ondersteuning van gezinnen met kinderen van 0-14 jaar. Een vrijwilliger biedt een luisterend oor, geeft tips en wijst op voorzieningen en regelingen. 

Match

Match: een maatjesproject voor kinderen en jongeren van 4-24 jaar. Een Match-maatje biedt vriendschap en steun bij lastige situaties thuis of op school.

Gezin en verlies

Gezin en verlies: Ondersteuning en begeleiding van kinderen/jongeren en hun ouders bij verdriet door verlies. Dat kan zijn na overlijden, een ernstige ziekte of na echtscheiding.

Gezin in Balans

Gezin in Balans: verder met je leven na detentie. Vrijwilligers ondersteunen (ex-)gedetineerden bij het weer op de rails krijgen van hun leven, tijdens en na detentie.

Wel Thuis

Wel Thuis: aanvullende ondersteuning in gezinnen waarbij hulpverlening is betrokken. De Wel Thuis-vrijwilliger helpt een gezin met alledaagse zaken, zoals de opvoeding, contacten met instanties en huiswerk.

Steun bij Rouw

Steun bij rouw: ondersteuning van volwassenen die te maken hebben met een verlies. De Steun bij rouw-vrijwilliger biedt individuele ondersteuning. Het is ook mogelijk deel te nemen aan een lotgenotengroep.

Huisbezoek

Huisbezoek: een maatjesproject voor mensen die eenzaam zijn of dreigen te worden. Een vrijwilliger van Huisbezoek helpt bij het vinden van oplossingen voor eenzaamheid.  

Levensboek

Levensboek: een levensgeschiedenis op papier (laten) zetten. Een Levensboek-vrijwilliger helpt bij het verwoorden en schrijven van je levensverhaal.

Get a Grip

Get a Grip: biedt Almeerders tussen de 16 en 24 jaar hulp bij geldzaken.

Dagje op Adem

Dagje op Adem: Een kind uit een overbelast gezin verblijft een dag(deel) per week bij een vrijwilliger. Daardoor komt het hele gezin tot rust.