Almere/Zeewolde

Wel Thuis

Een vrijwilliger van Wel Thuis biedt emotionele, praktische en tijdelijke ondersteuning aan gezinnen. De hulp is aanvullend op professionele hulpverlening.

Is er in je gezin sprake van een Onder ToezichtStelling (OTS), een dreigende OTS (drang), een dreigende uithuisplaatsing of een situatie waar de veiligheid van de kinderen in het geding is?

Vrijwilligers van Wel Thuis ondersteunen jullie graag. Zij doen dit uit betrokkenheid, hebben tijd om naar je verhaal te luisteren en iets te ondernemen met de kinderen. Ook bieden onze vrijwilligers steun door mee te gaan naar afspraken die je lastig vindt. Samen werken jullie aan het vinden van oplossingen voor jouw gezinssituatie.

Voor meer informatie download de folder.

humanitas-folders-wel-thuis.pdf