Almere/Zeewolde

Humanitas Maatje voor Statushouders

In Almere wonen tien 18-jarige meisjes uit Eritrea bij elkaar. Ze willen heel graag aan de slag maar ze spreken nog niet goed Nederlands. Daarnaast kunnen ze hier de weg nog niet vinden. Voor hen en veel andere nieuwe Almeerders kan een maatje een uitkomst bieden.

Statushouders tussen de 18 en 27 vallen vaak tussen wal en schip. Op het moment dat ze 18 jaar worden, kunnen ze niet meer terecht bij Jeugdzorg. Ze worden gezien als volwassene en moeten het dan zelf doen. Met het maatjesproject krijgen ze steun van een vrijwilliger zodat ze zich niet verloren voelen.

Een maatje kan een statushouder op nog veel meer gebieden helpen. Het hangt af van de vraag van de deelnemer. Iemand die bijvoorbeeld aangeeft aan dat hij of zij zich verveelt kan samen met zijn of haar  maatje kijken wat er in de buurt te doen is. Ze kunnen samen op zoek naar een sportvereniging of andere activiteiten. Het maatje kan helpen met de taal zodat de statushouder nog beter Nederlands gaat spreken. Zo kan hij of zij met een beetje hulp een netwerk opbouwen. Ook kan het maatje hulp bieden bij het voeren van een administratie. Dan laat de vrijwilliger zien hoe het hier in Nederland werkt.

Of kan het maatje helpen bij het lezen van moeilijke brieven. Die staan vaak vol met ambtelijke taal. Dat kan al ingewikkeld zijn, laat staan voor mensen die de taal niet machtig zijn. Een maatje kan ook met een moeder mee naar het consultatiebureau. Het uitgangspunt is altijd de vraag van de deelnemer.

Met dit project hopen we dan ook dat de statushouder zijn of haar plek gaat vinden in onze stad. Dat hij of zij onderdeel wordt van de maatschappij en perspectief krijgt op studie, vrijwilligerswerk of een baan.

Dit project is mede mogelijk gemaakt door het Oranjefonds.